NGUYỄN VĂN PHÚC
Nguyễn Văn Phúc

TGĐ/TVHĐQT

CTCP SCI (HNX: S99)

Kỹ sư kinh tế máy

56 tuổi

3.92 tỷ VND

Tài sản cá nhân

3.92 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nguyễn Văn Phúc
Năm sinh : 01/01/1966
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Kinh tế máy

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
CTCP SCI (HNX: S99)
2016
2TVHĐQT
CTCP SCI E&C (HNX: SCI)
2016
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1S99
******
***
******
2SCI
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1S99
******
******
******
2SCI
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 08 năm 0007 : Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 9 kiêm Phó TGĐ Công ty CP Sông Đà 9

Từ ngày 14 tháng 06 năm 2016 đến ngày 28 tháng 02 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần SCI

Từ năm 2006 đến tháng 08 năm 2007 : Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 9 kiêm Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty CP Sông Đà 9

Từ năm 1994 đến năm 2001 : Trưởng phòng KT-KH công ty Sông Đà 3

Đến năm 2001 : Trưởng phòng KT-KH công ty Sông Đà 9

Từ năm 1993 đến năm 1994 : Phòng KT-KH -đại diện Tổng công ty Sông Đà tại Yaly

Từ năm 1990 đến năm 1993 : Chuyên viên phòng KT-KH Tổng công ty Sông Đà

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.