NGÔ NAM THẮNG
Ngô Nam Thắng

CTHĐQT

CTCP Dược phẩm 2/9 (UPCoM: NDP)

Quản lý DN

58 tuổi

0.542 tỷ VND

Tài sản cá nhân

17.16 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Ngô Nam Thắng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Hải Phòng
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Quản lý doanh nghiệp

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Dược phẩm 2/9 (UPCoM: NDP)
2016
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NDP
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1NDP
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Ngô Thị Cẩm Ly
Ngô Thị Cẩm Ly
(Em gái)
NDP
******
******
Ngô Phạm Việt
Ngô Phạm Việt
(Em trai)
NDP
******
******
Ngô Thị Giáng Hương
Ngô Thị Giáng Hương
(Em gái)
NDP
******
******
Nguyễn Thị Ánh Hoa
Nguyễn Thị Ánh Hoa
(Vợ)
NDP
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ 2003 đến 2010: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH XD TM DV GB

- Từ 2008 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Nam Thiên Phát

- Từ 2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ GB Sài Gòn

- Từ 12/05/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.