NGHIÊM PHÚ SƠN
Nghiêm Phú Sơn

TGĐ

CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (UPCoM: PCN)

N/a

49 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Nghiêm Phú Sơn
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ
CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (UPCoM: PCN)
0
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PCN
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PCN
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 04 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc

Từ ngày 16 tháng 01 năm 2019 đến ngày 06 tháng 01 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc

Từ ngày 17 tháng 04 năm 2019 đến ngày 08 tháng 07 năm 2019 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.