MICHAEL MARC LEE
Michael Marc Lee

CTHĐQT

CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN)

N/a

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1SVN
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1SVN
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Đến ngày 31 tháng 07 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2019 đến ngày 28 tháng 07 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.