LÝ THỊ HUỆ
Lý Thị Huệ

Trưởng BKS

CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (UPCoM: BCV)

Thạc sỹ Kinh tế

47 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Lý Thị Huệ
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Trưởng BKS
CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico (UPCoM: BCV)
2019
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BCV
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BCV
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ 7/2006 đến 4/2010: Chuyên viên phòng KHTC, phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Từ 5/2010 đến 6/2011: Chuyên viên Kế toán Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Bằng

Từ 7/2011 đến 2/2019: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Cao Băng

Từ 3/2019 đến nay: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng

Từ 11/03/2019 đến 1/9/2021: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.