LÊ VĂN ĐIỂM
Lê Văn Điểm

TVHĐQT/Phó TGĐ

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

N/a

51 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT/Phó TGĐ
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)
2007
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TBD
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TBD
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

-Từ 2007 - 2010: Xưởng trưởng Xưởng chế tạo máy biến áp Công ty cổ phần chế tạo Thiết bị điện Đông Anh.

-Từ 2011 - 2012: Trưởng phòng Công nghệ Công ty cổ phần chế tạo Thiết bị điện Đông Anh.

-Từ 01/2013 - đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốcTổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.