LÊ VĂN DANH
Lê Văn Danh

Phó TGĐ

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID)

ThS QTKD

63 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Lê Văn Danh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó TGĐ
CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID)
2001
2CTHĐQT
CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (OTC: DFS)
N/A
3TVHĐQT
CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCoM: TMW)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DFS
******
***
******
2TID
******
***
******
3TMW
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TMW
******
******
******
2DFS
******
******
******
3TID
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ tháng 05 năm 2016 : Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Từ ngày 16 tháng 04 năm 2019 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai.
- Từ tháng 05 năm 2016: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Từ tháng 04 năm 2016: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Tân Mai
- Từ tháng 04 năm 2015: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông
- Từ tháng 04 năm 2014: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa
- Từ tháng 03 năm 2014: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất
- Từ tháng 12 năm 2015 đến ngày 16 tháng 04 năm 2019 : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai
- Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 05 năm 2016 : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Từ năm 2014 đến năm 2015 : Kiểm soát viên chuyên trách Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013 : Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông sản Tín Nghĩa
- Từ tháng 06 năm 2003 đến năm 2012 : Giám đốc Trung tâm Thương mại dịch vụ Tín Nghĩa, từ 2009 là Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.