Hướng dẫn sử dụng
LÊ VĂN DANH
Lê Văn Danh
TGĐ/TVHĐQT

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV)

ThS QTKD/KS Điện - Điện tử

50 tuổi

0.323 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.323 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Lê Văn Danh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Bệnh viện Đa Khoa, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Quê quán : Thôn Gia An, Xã Hoài Châu, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh B
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư Điện-điện tử

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1
TGĐ/TVHĐQT
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV)
2012
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PGV
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PGV
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Hồ Hiểu Hạnh
Hồ Hiểu Hạnh
(Vợ)
PGV
******
******
TỔNG CỘNG
******
Biểu đồ mối quan hệ.
Số người:
Tổng tài sản chứng khoán:
  • Lê Văn Danh
    Chức vụ: TGĐ/TVHĐQT
    Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP - EVNGENCO 3 - (HOSE: PGV)
1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
5 cấp
Lược bỏ MQH
Thông tin
PHẠM NHẬT VƯỢNG
56 tuổi
TVHĐQT
CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tài sản cá nhân
31,314.73 tỷ VND
Quá trình công tác

- Từ tháng 11/1996: Làm việc tại Ban Quản lý Dự án các Nhà máy Điện Phú Mỹ, Bà Rịa (sau này gọi là Ban QLDA Nhiệt điện 3), làm việc ở Bộ phận chuẩn bị sản xuất Nhà máy điện Phú Mỹ

- Từ tháng 12/1996 đến tháng 02/2000: Vận hành viên thuộc Nhà máy điện Phú Mỹ

- Từ tháng 03/2000 đến tháng 02/2001: Trưởng kíp vận hành thuộc Nhà máy điện Phú Mỹ

- Từ tháng 03/2001 đến tháng 01/2005: Trưởng ca vận hành và chuyên viên C&I (Control & Instrument) thuộc Nhà máy điện Phú Mỹ

- Từ tháng 02/2005 đến tháng 02/2006: Phó Quản đốc Phụ trách Phân xưởng Vận hành 1 thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

- Từ tháng 03/2006 đến tháng 12/2011: Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

- Từ tháng 01/2012 đến ngày 27/12/2012: Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

- Từ ngày 28/12/2012 đến tháng 9/2018: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3

- Từ ngày 01/10/2018 đến 14/01/2020: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

- Từ ngày 15/01/2020 đến nay: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.