LÊ ĐỨC THUẤN
Lê Đức Thuấn

CTHĐQT

CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA)

Thạc sỹ

46 tuổi

96.93 tỷ VND

Tài sản cá nhân

96.93 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA)
2012
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BNA
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BNA
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

2001 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ Phần Á Long

07/2012- 06/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ Phần Đầu tƣ sản xuất Bảo Ngọc

06/2020-nay: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ Phần Đầu tƣ sản xuất Bảo Ngọc

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.