LÂM VĂN THANH
Lâm Văn Thanh

Phó GĐ

CTCP Đường sắt Hà Thái (UPCoM: HTR)

KS Cầu hầm

55 tuổi

0.160 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.160 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Lâm Văn Thanh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Thái Bình
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư cầu hầm

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó GĐ
CTCP Đường sắt Hà Thái (UPCoM: HTR)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HTR
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HTR
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ 01/12/2017: Phó giám đốc điều hành CTCP Đường sắt Hà Thái ()

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.