KIỀU VĂN KHOA
Kiều Văn Khoa

TVHĐQT

CTCP Big Invest Group (UPCoM: BIG)

ThS Luật

61 tuổi

0.515 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.515 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Kiều Văn Khoa
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Long Xuyên - Phúc Thọ - Hà Nội
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ chuyên ngành Luật

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT
CTCP Big Invest Group (UPCoM: BIG)
2019
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BIG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BIG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 1992 - 1995 : Giáo viên - ĐH Cảnh sát nhân dân
- Từ 1995 - 2011 : Quản lý học viên - ĐH Cảnh sát nhân dân
- Từ 2011 - 2012 : Phó Trưởng ban - BQL Dự án - ĐH Cảnh sát nhân dân
- Từ 2012 - 2017 : Trưởng phòng - Phòng Hậu Cần - ĐH Cảnh sát nhân dân
- Từ 2018 - 04/2019 : Thành viên HĐQT - CTCP Thiết bị Công Nghệ Nam Sơn
- Từ 05/2019 - 06/2019 : Thành viên HĐQT - CTCP BĐS Big Group (tên cũ là CTCP Thiết bị Công Nghệ Nam Sơn)
- Từ 07/2019: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổ Giám Đốc - CTCP Big Invest Group (tên cũ là CTCP BĐS Big Group)

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.