KHỔNG THỊ OANH
Khổng Thị Oanh

Trưởng BKS

CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA)

CN Kinh tế

32 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Trưởng BKS
CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (HNX: BNA)
2013
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BNA
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BNA
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

01/2013-03/2018: Kế toán - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản xuất Bảo Ngọc

03/2018 - Nay: Trƣởng ban kiểm soát - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sản xuất Bảo Ngọc

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.