HỨA TUẤN CƯỜNG
Hứa Tuấn Cường

TBKS

CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya (OTC: SBBS)

Tiến sỹ

43 tuổi

0.066 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.066 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Hứa Tuấn Cường
Năm sinh : 23/05/1979
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Tiến sỹ N/A

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TBKS
CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG)
N/A
2TBKS
CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya (OTC: SBBS)
2008
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BDG
******
***
******
2SBBS
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1BDG
******
******
******
2SBBS
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Trần Thị Nhuần
Trần Thị Nhuần
(Vợ)
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 2/2008 đến tháng 6/2008: Trƣởng Bộ phận Kinh doanh chứng khoán Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng

Từ tháng 7/2008 đến tháng 12/2008: Phó Giám Đốc Phân tích Công ty CP Chứng khoán Saigonbank Berjaya.

Từ tháng 1/2009 đến nay : Trƣởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Chứng khoán Saigonbank Berjaya.

Từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2013 : Trƣởng Phòng Kế toán – Tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng.

Từ tháng 8/2013 đến nay : Giám đốc chi nhánh Bến Nghé – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thƣơng.

Từ 01/12/2015 - Nay : Trƣởng Ban kiểm soát CTCP May mặc Bình Dương

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.