HOÀNG VĂN TĂNG
Hoàng Văn Tăng

48 tuổi

0.148 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.260 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Hoàng Văn Tăng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : TT-Huế
Quê quán : TT-Huế
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kinh tế

Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DIG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1DIG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Phạm Thị Bích Vân
Phạm Thị Bích Vân
(Vợ)
DIG
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 08 năm 2013 : Phó TGĐ DIC Corp

Từ ngày 05 tháng 08 năm 2013 đến ngày 15 tháng 07 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 08 năm 2013 : Trưởng phòng Đầu tư DIC Corp

Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005 : Phó trưởng phòng Đầu tư DIC Corp

Từ tháng 09 năm 2003 đến tháng 11 năm 2004 : Phó trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư DIC Corp

Từ tháng 08 năm 1999 đến tháng 08 năm 2003 : Nhân viên phòng Kế hoạch Đầu tư DIC Corp

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.