HOÀNG NHƯ THÁI
Hoàng Như Thái

Thành viên BKS

CTCP Licogi 14 (HNX: L14)

KS K.Tế XD

41 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Hoàng Như Thái
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Nghệ An
Quê quán : Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Thành viên BKS
CTCP Licogi 14 (HNX: L14)
2014
2Thành viên BKS
CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI (UPCoM: CKD)
N/A
3Thành viên BKS
CTCP Cơ giới và Xây lắp Số 9 (UPCoM: LG9)
2007
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1LG9
******
***
******
2L14
******
***
******
3CKD
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1LG9
******
******
******
2L14
******
******
******
3CKD
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 4/2007 đến 8/2011: Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

Từ tháng 8/2011 đến 10/2013: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

Từ tháng 10/2013 đến 12/3/2014: Phó phòng Kinh tế Tổng hợp - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

Từ 12/3/2014 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; Phó phòng Kinh tế Tổng hợp - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát.

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó phòng Kinh tế Tổng hợp - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng.

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.