HỒ VIẾT LÂN
Hồ Viết Lân

GĐ/TVHĐQT

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (UPCoM: THU)

ThS QTKD/KS Lâm Nghiệp

53 tuổi

0.506 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.506 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Hồ Viết Lân
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Thanh Hóa
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Kỹ sư Lâm nghiệp

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1GĐ/TVHĐQT
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (UPCoM: THU)
2001
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1THU
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1THU
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 06 năm 2016 : TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa

Từ tháng 09 năm 2015 đến tháng 05 năm 2016 : Bí thư ĐU - giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường và CTĐT Thanh Hóa

Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 09 năm 2015 : ĐUV - Bí thư chi bộ - Giám đốc XN Công viên cây xanh Công ty TNHH MTV Môi trường & CTĐT Thanh Hóa

Từ tháng 09 năm 2008 đến tháng 10 năm 2010 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh

Từ tháng 03 năm 2002 đến tháng 08 năm 2008 : Cán bộ phòng Kế hoạch KT

Từ tháng 08 năm 2001 đến tháng 02 năm 2002 : Cán bộ phòng Tổ chức LĐTL

Từ tháng 02 năm 2001 đến tháng 07 năm 2001 : Đội phó đội xe máy Công ty Môi trường và CTĐT Thanh Hóa

Từ tháng 07 năm 1996 đến tháng 01 năm 2001 : Cán bộ kỹ thuật đội xe

Từ năm 1994 đến tháng 06 năm 1996 : Cán bộ Phòng TCLĐTL Công ty Môi trường Thanh Hóa

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.