ĐOÀN VŨ TIẾN
Đoàn Vũ Tiến

KTT

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (UPCoM: VIW)

Thạc sỹ Kinh tế

40 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Đoàn Vũ Tiến
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Phú Thọ
Quê quán : Phú Thọ
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1KTT
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (UPCoM: VIW)
N/A
2TVHĐQT
CTCP Bất động sản Dầu khí (UPCoM: PWA)
2012
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VIW
******
***
******
2PWA
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VIW
******
******
******
2PWA
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

11/2005 - 6/2006: Chuyên viên Phòng TCKT Tổng Công ty Viwaseen

+ 7/2006 - 8/2008: Trưởng phòng TCKT Chi nhánh Tổng Công ty Viwaseen tại Đà Nẵng

+ 9/2008 - 7/2012: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và xây dựng Viwaseen Huế

+ 8/2012 - 5/2018: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng CTCP Bất động sản Dầu khí

+ 2013 - 5/2018: Thành viên BKS Tổng Công ty Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ Tổng Công ty Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ

+ 2013 - 5/2018: Thành viên BKS CTCP Viwamex

+ 2012 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Bất động sản Dầu khí

+ 20/5/2018 - nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.