ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC
Đoàn Nguyên Đức

CTHĐQT

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG)

12/12

61 tuổi

4,095.36 tỷ VND

Tài sản cá nhân

4,159.78 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Đoàn Nguyên Đức
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Bình Định
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

12/12

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG)
1993
2Phó CTHĐQT
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG)
1992
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HAG
******
***
******
2HNG
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HNG
******
******
******
2HAG
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Đoàn Hoàng Anh
Đoàn Hoàng Anh
(Con gái)
HAG
******
******
Đoàn Nguyên Thịnh
Đoàn Nguyên Thịnh
(Em trai)
HAG
******
******
Đoàn Thị Nguyên Thảo
Đoàn Thị Nguyên Thảo
(Em gái)
HAG
******
******
Đoàn Thị Nguyên Xuân
Đoàn Thị Nguyên Xuân
(Em gái)
HAG
******
******
Đoàn Thị Nguyên Nguyên
Đoàn Thị Nguyên Nguyên
(Em gái)
HAG
******
******
Đoàn Nguyên Ngôn
Đoàn Nguyên Ngôn
(Em trai)
HAG
******
******
Đoàn Thị Nguyên Vinh
Đoàn Thị Nguyên Vinh
(Em gái)
HAG
******
******
Nguyễn Thị Huỳnh Lê
Nguyễn Thị Huỳnh Lê
(Em dâu)
HAG
******
******
Đoàn Nguyên Thu
Đoàn Nguyên Thu
(Em trai)
HAG
******
******
Nguyễn Thị Thơm
Nguyễn Thị Thơm
(Mẹ)
MHC
******
******
Đoàn Thị Nguyên Dung
Đoàn Thị Nguyên Dung
(Em gái)
HNG
******
******
Hoàng Thị Ngọc Bích
Hoàng Thị Ngọc Bích
(Vợ)
HNG
******
******
Lê Văn Kế
Lê Văn Kế
(Em rể)
HNG
******
******
Nguyễn Minh Trung
Nguyễn Minh Trung
(Em rể)
HNG
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ năm 1993 : công tác tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.