ĐỖ SƠN GIANG
Đỗ Sơn Giang

TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán

CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS)

CN Kế toán

50 tuổi

21.45 tỷ VND

Tài sản cá nhân

21.45 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Đỗ Sơn Giang
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Yên Bái
Quê quán : Yên Bái
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kế toán

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán
CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS)
2010
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1FTS
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1FTS
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

+ 1997 - 2000 : Kế toán viên - Công ty CP FPT

+ 2001 - 2003 : Phó ban kế hoạch tài chính - Công ty CP FPT

+ 2003 - 03/2010 : Kế toán trưởng, Trưởng ban kế toán tài chính - Công ty hệ thống thông tin FPT(FIS)

+ 03/2010 - nay : Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban kế toán tài chính - Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT (FIS); Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán FPT.

- Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban kế toán tài chính - Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT (FIS)

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.