ĐỖ NGỌC KHANH
Đỗ Ngọc Khanh

Phó CTHĐQT

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX: VIF)

CN Luật

40 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Đỗ Ngọc Khanh
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Luật

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
2Phó CTHĐQT
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX: VIF)
N/A
3CTHĐQT
CTCP Cảng Quảng Ninh (UPCoM: CQN)
2015
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1CQN
******
***
******
2VIF
******
***
******
3KGM
******
***
******
4VSF
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VIF
******
******
******
2VSF
******
******
******
3KGM
******
******
******
4CQN
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ năm 2007 đến nay: Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Giám đốc Ban Pháp chế Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

- Từ năm 2013 đến nay: Phó Chánh văn phòng phụ ứách văn phòng HĐQT Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn -Hà Nội

- Từ tháng 10/2018 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam -Công ty cổ phần

- Từ tháng 06/2019 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam -Công ty cổ phần

- Từ tháng 08/2015 đến tháng 5/2017: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

- Từ tháng 5/2017 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.