ĐẶNG VIỆT LÊ
Đặng Việt Lê

CTHĐQT

CTCP GKM Holdings (HNX: GKM)

CN Kinh tế

50 tuổi

87.45 tỷ VND

Tài sản cá nhân

102.93 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Đặng Việt Lê
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP GKM Holdings (HNX: GKM)
2010
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1GKM
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1GKM
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Lương Thị Xuân Phương
Lương Thị Xuân Phương
(Mẹ)
GKM
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ tháng 10 năm 2010 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch Khang Minh
- Từ tháng 04 năm 2006 đến tháng 09 năm 2010 : Giám đốc Công ty Thiết bị điện Tam Kim
- Từ tháng 05 năm 2001 đến tháng 03 năm 2006 : Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phong
- Từ tháng 07 năm 1997 đến tháng 09 năm 1999 : Nhân viên Đại lý hàng hải Hải Phòng

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.