ĐẶNG NHỊ NƯƠNG
Đặng Nhị Nương

GĐ/TVHĐQT

CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV)

Kỹ sư

67 tuổi

27.69 tỷ VND

Tài sản cá nhân

27.69 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Đặng Nhị Nương
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Hà Nội
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1GĐ/TVHĐQT
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (HNX: AMV)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1AMV
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1AMV
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Hữu Điển
Nguyễn Hữu Điển
(Anh rể)
AMV
******
******
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
(Con gái)
HFB
******
******
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
(Con gái)
ILA
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ ngày 08 tháng 11 năm 2016 đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.