CHÂU TIỂU PHỤNG
Châu Tiểu Phụng

Phó GĐ

CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC)

Thạc sỹ Kinh tế

35 tuổi

0.491 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.491 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Châu Tiểu Phụng
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Bến Tre
Quê quán : Bến Tre
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Đại học

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó GĐ
CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1GHC
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1GHC
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

03/2020-nay: Phó GĐ CTCP Thủy điện Gia Lai
2019-nay: Giám đốc HCQT CTCP Thủy điện Gia Lai
2013-2019: Phó GĐ Hỗ trợ Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.