CAO TRUNG KIÊN
Cao Trung Kiên

Phó TGĐ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)

CN Kinh tế

48 tuổi

0.774 tỷ VND

Tài sản cá nhân

0.774 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Cao Trung Kiên
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Yên Mô, Ninh Bình
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Phó TGĐ
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM)
2019
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PCE
******
***
******
2PMB
******
***
******
3DPM
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PMB
******
******
******
2DPM
******
******
******
3PCE
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến ngày 11 tháng 06 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến ngày 01 tháng 05 năm 2020 : Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.