BÙI MINH TUẤN
Bùi Minh Tuấn

TV Ủy ban Kiểm toán

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC)

CN Q.hệ Q.tế

41 tuổi

3.46 tỷ VND

Tài sản cá nhân

3.46 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Bùi Minh Tuấn
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Cử nhân Quan hệ quốc tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TV Ủy ban Kiểm toán
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC)
2020
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TVC
******
***
******
2TVB
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1TVC
******
******
******
2TVB
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 2004 đến 2005: Vinexad - Bộ Thương mại - Quản lý dự án
- Từ 2006 đến 2010: Công ty LD T&A Ogilvy - Giám đốc Marketing
- Từ 2010 đến 2012: Công ty CP Tập đoàn đầu tư Thuỳ Dương - GĐ Marketing
- Từ 2012 đến 2017: Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đông Hiệp - GĐ Diều hành
- Từ 2017 đến 2020: Công ty CP Contech Group - Phó TGĐ
- Từ 06/2020 đến 2021: Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt - Tổng Giám đốc
- 07/2021: Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - Quyền Tổng giám đốc

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.