ALBERT KWANG-CHIN TING
Albert Kwang-Chin Ting

CTHĐQT

CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS)

Thạc sỹ Quản trị

53 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Albert Kwang-Chin Ting
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Đài Bắc, Đài Loan
Quê quán : Đài Loan
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Massachusetts Institue of Technology - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Đại học Harvard - Cử nhân

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1CTHĐQT
CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS)
2008
2CTHĐQT
CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng (OTC: PHFM)
N/A
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PHS
******
***
******
2PHFM
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PHS
******
******
******
2PHFM
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

1994 - 1997: Chuyên viên tài chính, trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Central Trading & Development

+ 1999 - 2004: Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tài chính Morgan Stanley

+ 2004 - 2011: Chủ tịch HĐQT Công ty Alexander Leed Risk Services

+ 2004 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cx Technology

+ 2006 - nay: Thành viên HĐQT ủy ban điều hành Quỹ Lawrence s. Ting

+ 2008 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.