VS-Sector: Bán lẻ

91.38

+2.66 (+3%)
13/08/2020

Khối lượng 2,438,651

Giá trị 79,219,381,800

KL NĐTNN Mua 100

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AMDHOSEKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan163,504,8742,600 +30(+1.17%)2,540
2ASTHOSECửa hàng tổng hợp45,000,00045,650 +1,450(+3.28%)42,800
3BTTHOSECửa hàng tổng hợp13,500,00037,000 0(0%)37,000
4CCIHOSETrạm xăng có cửa hàng tiện lợi17,541,10514,350 +900(+6.69%)14,400
5CIAHNXCác cửa hàng hàng hóa khác19,709,90410,300 +300(+3%)10,500
6CMVHOSECửa hàng tổng hợp12,103,91213,100 +200(+1.55%)13,050
7COMHOSETrạm xăng có cửa hàng tiện lợi14,120,62849,000 0(0%)47,450
8CTCHNXCửa hàng sách, ấn bản và âm nhạc8,799,9265,800 0(0%)5,800
9CTFHOSECửa hàng phụ tùng xe hơi, phụ kiện và săm lốp45,539,96821,900 +100(+0.46%)21,800
10FRTHOSECửa hàng máy tính và phần mềm78,981,79222,750 +250(+1.11%)21,600
11HAXHOSEBán lẻ xe hơi36,610,12912,300 0(0%)12,350
12HTCHNXTrạm xăng có cửa hàng tiện lợi11,000,00024,700 0(0%)24,700
13MWGHOSECửa hàng máy tính và phần mềm452,817,42682,200 +2,400(+3.01%)78,600
14NAVHOSEKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan7,999,98021,400 0(0%)21,000
15PNCHOSECửa hàng dụng cụ, văn phòng phẩm và quà tặng10,799,3518,210 -570(-6.49%)10,150
16SFCHOSETrạm xăng có cửa hàng tiện lợi11,234,81922,400 +250(+1.13%)22,150
17SVCHOSEBán lẻ xe hơi24,975,50785,600 +5,500(+6.87%)91,500
18SVNHNXKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan21,000,0001,700 -100(-5.56%)1,800
19TMCHNXTrạm xăng có cửa hàng tiện lợi12,400,00011,500 0(0%)12,700
20TMXHNXKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan6,000,00013,900 +1,200(+9.45%)11,600
21VGCHOSEKinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư liên quan448,350,00021,600 -400(-1.82%)21,500
22VTJHNXCửa hàng đồ dùng gia đình11,400,0003,500 -300(-7.89%)4,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.