VS-Sector: VS-Securities

149.65

-1.01 (-0.67%)
12/05/2023

Volume 57,570,777

Val. 1,390,716,014,700

Foreign Buy 399,285

Foreign Sell 6,400,554

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1AGRHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage215,391,26216,600 -50(-0.30%)15,600
2APGHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage153,621,94210,250 -100(-0.97%)9,760
3APSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage83,000,0007,000 0(0%)6,900
4BSIHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage202,277,46747,700 -550(-1.14%)45,550
5BVSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage72,200,14525,900 -100(-0.38%)25,000
6CTSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage148,701,34928,500 -100(-0.35%)27,300
7EVSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage164,800,6188,900 0(0%)8,700
8FTSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage214,564,98744,150 -350(-0.79%)42,900
9HBSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage32,999,9808,400 -100(-1.18%)8,000
10HCMHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage457,211,94930,800 -200(-0.65%)29,300
11IVSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage69,350,00010,000 -100(-0.99%)9,700
12MBSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage437,639,55223,000 0(0%)21,600
13ORSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage200,000,00017,150 -150(-0.87%)16,550
14PSIHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage59,841,3009,500 0(0%)9,100
15SHSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage813,156,74819,400 -100(-0.51%)18,100
16SSIHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage1,499,138,66933,300 -300(-0.89%)31,600
17TVBHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage112,097,0195,190 0(0%)5,130
18TVSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage151,314,67221,000 +100(+0.48%)20,300
19VCIHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage437,500,00043,600 -300(-0.68%)41,850
20VDSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage210,000,00016,650 -150(-0.89%)15,750
21VFSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage120,000,00019,200 -100(-0.52%)18,900
22VIGHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage45,133,3008,000 -100(-1.23%)7,600
23VIXHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage669,444,72517,700 -100(-0.56%)16,450
24VNDHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage1,217,844,00922,550 -150(-0.66%)21,050
25WSSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage50,300,0006,600 -100(-1.49%)6,500
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.