VS-Sector: VS-Securities

218.05

-4.91 (-2.20%)
11/26/2021

Volume 120,874,964

Val. 5,913,385,423,200

Foreign Buy 641,013

Foreign Sell 6,832,500

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1AGRHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage211,199,95326,050 -750(-2.80%)24,000
2APGHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage73,153,30626,000 -900(-3.35%)25,100
3APSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage78,000,00050,800 -2,500(-4.69%)51,800
4ARTHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage96,922,50915,400 -500(-3.14%)14,400
5BSIHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage121,570,68948,700 -1,050(-2.11%)48,500
6BVSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage72,200,14543,700 -1,000(-2.24%)41,000
7CTSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage106,399,61447,000 -500(-1.05%)42,600
8EVSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage103,000,40042,100 +1,900(+4.73%)40,300
9FTSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage147,565,47174,000 -600(-0.80%)70,700
10HBSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage32,999,98017,400 -600(-3.33%)17,500
11HCMHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage305,041,84548,700 +1,000(+2.10%)45,000
12IVSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage69,350,00017,900 -100(-0.56%)17,000
13MBSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage267,594,85544,000 -1,800(-3.93%)41,900
14ORSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage200,000,00032,400 -500(-1.52%)30,800
15PSIHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage59,841,30019,800 -1,100(-5.26%)19,100
16SHSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage325,265,02754,200 -1,300(-2.34%)49,400
17SSIHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage982,358,85653,500 -1,500(-2.73%)48,600
18TVBHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage106,715,46128,700 -1,150(-3.85%)29,500
19TVSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage107,075,12146,550 -250(-0.53%)45,050
20VCIHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage333,000,00078,600 -2,000(-2.48%)72,500
21VDSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage105,104,66538,350 -1,250(-3.16%)37,000
22VIGHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage34,133,30015,400 -700(-4.35%)15,300
23VIXHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage274,595,22933,550 +50(+0.15%)32,000
24VNDHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage429,026,82778,000 -3,100(-3.82%)75,500
25WSSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage50,300,00016,600 -600(-3.49%)15,600
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.