VS-Sector: VS-Securities

83.28

+5.29 (+6.79%)
12/02/2022

Volume 161,504,680

Val. 2,183,142,498,600

Foreign Buy 12,286,910

Foreign Sell 744,050

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1AGRHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage211,199,9538,680 +540(+6.63%)7,700
2APGHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage146,306,6125,580 +360(+6.90%)4,280
3APSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage83,000,00011,500 +1,000(+9.52%)8,100
4ARTHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage96,922,5091,300 0(0%)1,300
5BSIHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage187,300,66019,250 +1,250(+6.94%)17,350
6BVSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage72,200,14518,000 +1,000(+5.88%)16,800
7CTSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage148,701,34912,000 +750(+6.67%)9,630
8EVSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage103,000,40013,000 -300(-2.26%)12,600
9FTSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage195,059,95119,750 +1,250(+6.76%)18,050
10HBSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage32,999,9805,800 +100(+1.75%)5,600
11HCMHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage457,211,94922,400 +1,450(+6.92%)21,250
12IVSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage69,350,0005,600 +100(+1.82%)5,200
13MBSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage380,562,67714,600 +1,300(+9.77%)13,500
14ORSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage200,000,00010,000 +250(+2.56%)9,190
15PSIHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage59,841,3006,300 +200(+3.28%)5,200
16SHSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage813,156,7489,300 +800(+9.41%)8,500
17SSIHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage1,489,138,66919,450 +1,250(+6.87%)18,250
18TVBHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage112,097,0195,420 +350(+6.90%)4,260
19TVSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage107,075,12123,950 +450(+1.91%)23,900
20VCIHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage435,499,90125,150 +1,600(+6.79%)22,300
21VDSHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage210,000,0008,960 +570(+6.79%)7,810
22VIGHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage34,133,3005,100 +100(+2%)4,800
23VIXHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage582,139,1898,550 +550(+6.88%)7,600
24VNDHOSESecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage1,217,821,33113,900 +900(+6.92%)12,000
25WSSHNXSecurities and Commodity Contracts Intermediation and Brokerage50,300,0005,900 0(0%)5,100
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.