VS-Sector: Chứng khoán

96.04

+0.92 (+0.97%)
29/06/2022

Khối lượng 76,711,895

Giá trị 1,389,782,766,500

KL NĐTNN Mua 2,168,600

KL NĐTNN Bán 2,128,100

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9539,980 +30(+0.30%)9,200
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa146,306,6126,720 -130(-1.90%)6,200
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa83,000,00013,900 -200(-1.42%)13,200
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5094,800 0(0%)4,700
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa121,570,61824,000 +700(+3%)21,950
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14518,900 +200(+1.07%)17,900
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa114,909,84916,350 +350(+2.19%)14,500
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa103,000,40027,600 +100(+0.36%)26,500
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa147,566,77135,150 +650(+1.88%)30,400
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9806,600 0(0%)6,200
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa457,211,94921,650 +400(+1.88%)20,100
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0007,700 0(0%)7,300
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa267,587,98317,600 +100(+0.57%)16,800
14ORSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa200,000,00015,800 -200(-1.25%)14,400
15PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3007,300 -200(-2.67%)7,100
16SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa325,265,02714,800 +100(+0.68%)14,200
17SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa992,760,84519,750 +150(+0.77%)18,500
18TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa112,015,4617,280 -120(-1.62%)6,890
19TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa107,075,12130,150 -50(-0.17%)29,350
20VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa335,000,00035,500 +500(+1.43%)33,800
21VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa105,104,66517,450 +250(+1.45%)15,900
22VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,3006,400 -200(-3.03%)6,100
23VIXHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa549,190,4589,610 0(0%)9,100
24VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa1,217,843,57718,550 +250(+1.37%)16,950
25WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0008,200 +300(+3.80%)7,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.