VS-Sector: Chứng khoán

141.89

+1.80 (+1.29%)
29/11/2023

Khối lượng 102,209,015

Giá trị 2,281,634,986,900

KL NĐTNN Mua 7,502,600

KL NĐTNN Bán 2,381,067

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa215,391,26215,600 +200(+1.30%)14,800
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa153,621,9429,760 +90(+0.93%)9,900
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa83,000,0006,900 +100(+1.47%)7,100
4BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa202,277,46745,550 +450(+1%)42,900
5BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14525,000 +200(+0.81%)24,700
6CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa148,701,34927,300 +300(+1.11%)26,400
7EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,800,6188,700 +300(+3.57%)8,600
8FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa214,564,98742,900 +950(+2.26%)40,850
9HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9808,000 0(0%)8,100
10HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa457,211,94929,300 +100(+0.34%)28,600
11IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0009,700 +200(+2.11%)9,800
12MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa437,639,55221,600 +200(+0.93%)19,900
13ORSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa200,000,00016,550 +150(+0.91%)16,300
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3009,100 +100(+1.11%)8,900
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa813,156,74818,100 +500(+2.84%)17,000
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa1,499,138,66931,600 +200(+0.64%)30,900
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa112,097,0195,130 +50(+0.98%)5,160
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa151,314,67220,300 +350(+1.75%)20,250
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa437,500,00041,850 +1,200(+2.95%)40,550
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa210,000,00015,750 0(0%)15,800
21VFSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa120,000,00018,900 -200(-1.05%)19,700
22VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa45,133,3007,600 0(0%)7,700
23VIXHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa669,444,72516,450 +200(+1.23%)16,000
24VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa1,217,844,00921,050 +250(+1.20%)20,600
25WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0006,500 +100(+1.56%)6,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.