VS-Sector: Chứng khoán

9.67

+0.13 (+1.38%)
13/08/2020

Khối lượng 9,796,404

Giá trị 140,359,460,100

KL NĐTNN Mua 916,850

KL NĐTNN Bán 718,830

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa211,199,9533,450 +40(+1.17%)3,480
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,028,90011,700 +500(+4.46%)11,900
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa39,000,0002,300 0(0%)2,300
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5092,300 0(0%)2,200
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa121,570,6897,700 -70(-0.90%)7,700
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,1459,800 0(0%)9,400
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa106,399,6146,480 +80(+1.25%)6,410
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa60,000,4007,100 -300(-4.05%)7,400
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa132,267,22612,700 +100(+0.79%)12,600
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9801,900 0(0%)1,900
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa305,097,81318,200 +450(+2.54%)17,150
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0005,800 +300(+5.45%)6,400
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,322,6579,000 0(0%)8,800
14PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3003,000 -200(-6.25%)3,000
15SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa207,268,20110,700 +100(+0.94%)10,300
16SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa600,936,36314,850 +200(+1.37%)14,250
17TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa52,119,8837,220 0(0%)7,030
18TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa90,124,70010,500 -100(-0.94%)10,600
19VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa164,283,98622,400 +100(+0.45%)21,400
20VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa100,099,9066,000 -100(-1.64%)6,100
21VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa34,133,300800 +100(+14.29%)700
22VIXHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa127,718,9758,700 +200(+2.35%)8,300
23VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa208,520,87711,750 +50(+0.43%)11,450
24WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0001,900 0(0%)2,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.