VS-Sector: Chứng khoán

111.54

+0.66 (+0.60%)
05/06/2023

Khối lượng 12,921,132

Giá trị 222,906,958,700

KL NĐTNN Mua 329,000

KL NĐTNN Bán 5,700

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGRHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa215,391,26213,400 +300(+2.29%)13,150
2APGHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa146,306,6127,990 +100(+1.27%)7,750
3APSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa83,000,00015,700 0(0%)15,800
4ARTHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa96,922,5091,300 0(0%)1,300
5BSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa187,300,66033,350 -250(-0.74%)33,100
6BVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa72,200,14524,800 -100(-0.40%)23,600
7CTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa148,701,34919,450 +50(+0.26%)19,350
8EVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa103,000,40013,400 +400(+3.08%)12,700
9FTSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa214,564,98729,800 -50(-0.17%)29,400
10HBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa32,999,9807,700 +300(+4.05%)6,500
11HCMHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa457,211,94927,450 +50(+0.18%)27,250
12IVSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa69,350,0007,300 +100(+1.39%)6,900
13MBSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa380,562,67718,500 0(0%)18,500
14ORSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa200,000,00014,600 +50(+0.34%)14,150
15PSIHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa59,841,3008,000 +200(+2.56%)7,900
16SHSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa813,156,74812,200 +200(+1.67%)11,800
17SSIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa1,499,138,66924,300 +200(+0.83%)23,350
18TVBHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa112,097,0195,180 0(0%)5,100
19TVSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa109,175,18429,400 +400(+1.38%)26,000
20VCIHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa435,499,90135,200 +200(+0.57%)35,000
21VDSHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa210,000,00012,500 +300(+2.46%)11,800
22VIGHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa45,133,3008,200 +100(+1.23%)7,700
23VIXHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa582,139,18910,050 +80(+0.80%)9,450
24VNDHOSEMôi giới chứng khoán và hàng hóa1,217,844,00918,350 +50(+0.27%)17,400
25WSSHNXMôi giới chứng khoán và hàng hóa50,300,0006,800 +100(+1.49%)6,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.