VS-Sector: VS-Real Estate

394.07

+0.75 (+0.19%)
07/12/2024

Volume 106,251,129

Val. 2,242,784,181,900

Foreign Buy 4,747,819

Foreign Sell 12,827,940

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1AAVHNXReal Estate Development68,987,6616,100 +400(+7.02%)5,600
2AGGHOSEReal Estate Development125,118,36824,950 -450(-1.77%)24,200
3APIHNXReal Estate Development84,083,9767,700 +700(+10%)6,900
4BAXHNXLessors of Real Estate8,200,00042,200 +400(+0.96%)42,000
5BCEHOSEReal Estate Development35,000,0005,800 -20(-0.34%)5,900
6BCMHOSELessors of Real Estate1,035,000,00065,000 +300(+0.46%)64,600
7CCLHOSEActivities Related to Real Estate59,581,41810,950 +700(+6.83%)9,790
8CDCHOSEReal Estate Development21,988,71619,750 +50(+0.25%)19,800
9CEOHNXReal Estate Development514,678,76017,600 -400(-2.22%)16,600
10CIGHOSEReal Estate Development31,539,9475,350 +170(+3.28%)5,030
11CKGHOSEReal Estate Development95,259,36126,500 -800(-2.93%)25,400
12CREHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers463,678,4267,650 -120(-1.54%)7,710
13CSCHNXReal Estate Development31,174,71935,500 +3,200(+9.91%)32,100
14D11HNXReal Estate Development7,338,13811,800 0(0%)11,500
15D2DHOSEReal Estate Development30,259,74248,500 0(0%)48,950
16DIGHOSEReal Estate Development609,851,99526,700 -350(-1.29%)26,350
17DRHHOSEActivities Related to Real Estate123,707,8663,300 -20(-0.60%)3,330
18DTAHOSEReal Estate Development18,059,8324,220 -40(-0.94%)4,240
19DTDHNXReal Estate Development49,344,41633,400 +600(+1.83%)31,000
20DXGHOSEReal Estate Development720,703,43514,550 -150(-1.02%)14,400
21DXSHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers579,103,1246,250 -130(-2.04%)6,590
22EVGHOSEReal Estate Development215,249,8367,580 +370(+5.13%)7,100
23FDCHOSELessors of Real Estate38,623,48817,300 +750(+4.53%)14,600
24FIRHOSEReal Estate Development64,245,2817,190 -10(-0.14%)7,150
25HARHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers95,684,0904,180 +20(+0.48%)4,320
26HDCHOSEReal Estate Development155,095,12530,150 -250(-0.82%)29,000
27HDGHOSEReal Estate Development336,331,52931,400 -400(-1.26%)30,600
28HLDHNXReal Estate Development20,000,00026,500 +900(+3.52%)25,800
29HPXHOSEReal Estate Development304,168,5816,250 +160(+2.63%)6,040
30HQCHOSEReal Estate Development576,599,2743,830 -10(-0.26%)3,800
31HU1HOSEReal Estate Development10,000,0006,140 -440(-6.69%)6,230
32ICGHNXReal Estate Development17,572,0008,400 0(0%)8,400
33IDJHNXReal Estate Development173,490,1936,900 +400(+6.15%)6,400
34IDVHNXLessors of Real Estate35,858,38539,500 0(0%)39,700
35IJCHOSEReal Estate Development377,748,38415,700 +50(+0.32%)15,250
36ITAHOSELessors of Real Estate938,321,5754,470 -30(-0.67%)4,690
37ITCHOSEReal Estate Development95,935,04912,100 -50(-0.41%)11,850
38KBCHOSELessors of Real Estate767,604,75928,600 -300(-1.04%)28,550
39KDHHOSEReal Estate Development799,311,97138,000 -550(-1.43%)37,200
40KHGHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers449,435,2055,610 -60(-1.06%)5,690
41KOSHOSEActivities Related to Real Estate216,481,33539,450 +50(+0.13%)39,300
42KSFHNXReal Estate Development300,000,00041,000 -100(-0.24%)40,600
43L14HNXReal Estate Development30,859,31535,600 -400(-1.11%)34,800
44LDGHOSEActivities Related to Real Estate256,207,3452,780 +20(+0.72%)2,790
45LGLHOSEActivities Related to Real Estate51,497,1003,080 +20(+0.65%)3,080
46LHGHOSELessors of Real Estate50,012,01041,200 -700(-1.67%)41,750
47NBBHOSEReal Estate Development100,159,79524,850 0(0%)24,800
48NDNHNXReal Estate Development71,657,93612,300 -100(-0.81%)12,400
49NHAHOSEReal Estate Development42,174,52030,350 -550(-1.78%)30,350
50NLGHOSEReal Estate Development384,777,47143,000 0(0%)44,100
51NRCHNXOffices of Real Estate Agents and Brokers92,597,7624,700 -100(-2.08%)4,700
52NTLHOSEReal Estate Development60,989,95028,100 +350(+1.26%)24,650
53NVLHOSEReal Estate Development1,950,104,53813,250 -150(-1.12%)13,250
54PDRHOSEReal Estate Development873,140,08323,350 -300(-1.27%)23,050
55PTLHOSEActivities Related to Real Estate98,865,0803,810 0(0%)3,800
56PV2HNXActivities Related to Real Estate36,868,8003,000 0(0%)3,100
57QCGHOSEReal Estate Development275,129,14112,000 -250(-2.04%)12,100
58RCLHNXReal Estate Development13,858,71412,900 0(0%)12,900
59SCRHOSEReal Estate Development395,661,7756,790 -30(-0.44%)6,740
60SDUHNXLessors of Real Estate20,000,00018,900 0(0%)17,900
61SGRHOSELessors of Real Estate59,999,98931,100 +1,950(+6.69%)28,500
62SJSHOSEReal Estate Development113,897,48064,600 +1,400(+2.22%)63,200
63SZBHNXLessors of Real Estate30,000,00042,600 +100(+0.24%)42,700
64SZCHOSELessors of Real Estate179,985,86340,050 -300(-0.74%)40,900
65SZLHOSELessors of Real Estate27,344,54044,000 0(0%)43,800
66TCHHOSEReal Estate Development668,215,84320,500 +200(+0.99%)19,900
67TDCHOSEReal Estate Development100,000,00010,300 +650(+6.74%)9,420
68TDHHOSEActivities Related to Real Estate112,652,7673,340 -30(-0.89%)3,360
69TIGHNXActivities Related to Real Estate193,606,20515,600 +200(+1.30%)15,700
70TIPHOSELessors of Real Estate65,007,85725,250 -450(-1.75%)25,500
71TIXHOSELessors of Real Estate30,000,00034,900 -100(-0.29%)33,050
72TN1HOSEActivities Related to Real Estate49,665,95013,250 +50(+0.38%)13,350
73V21HNXReal Estate Development11,999,7897,000 0(0%)7,000
74VC3HNXReal Estate Development111,742,19829,500 0(0%)29,600
75VC7HNXReal Estate Development96,090,55611,700 -500(-4.10%)11,600
76VHMHOSEReal Estate Development4,354,367,48838,500 +50(+0.13%)38,000
77VICHOSEReal Estate Development3,823,661,56141,750 +650(+1.58%)40,400
78VPHHOSEReal Estate Development95,357,8009,020 +10(+0.11%)8,650
79VPIHOSEReal Estate Development241,999,61760,700 0(0%)61,500
80VRCHOSEOffices of Real Estate Agents and Brokers50,000,0009,340 0(0%)9,230
81VREHOSELessors of Real Estate2,272,318,41020,750 +50(+0.24%)20,300
82VTJHNXReal Estate Development11,400,0004,000 0(0%)4,000
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.