VS-Sector: Bất động sản

714.35

-0.18 (-0.02%)
19/04/2021

Khối lượng 39,676,126

Giá trị 625,579,989,500

KL NĐTNN Mua 282,200

KL NĐTNN Bán 747,900

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGGHOSEPhát triển bất động sản82,750,57742,900 -150(-0.35%)41,750
2APIHNXPhát triển bất động sản35,400,00028,500 0(0%)27,600
3BAXHNXCho thuê bất động sản8,200,00099,500 +1,500(+1.53%)96,800
4BCEHOSEPhát triển bất động sản35,000,00012,700 0(0%)13,100
5BCMHOSECho thuê bất động sản1,035,000,00056,100 0(0%)56,300
6BIIHNXCho thuê bất động sản57,680,00010,300 -200(-1.90%)10,700
7CCLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản47,499,88513,750 0(0%)14,800
8CDCHOSEPhát triển bất động sản21,988,71615,200 -300(-1.94%)15,650
9CEOHNXPhát triển bất động sản257,339,98510,600 -800(-7.02%)12,500
10CIGHOSEPhát triển bất động sản31,539,9478,700 -400(-4.40%)8,750
11CKGHOSEPhát triển bất động sản52,499,78115,550 -50(-0.32%)15,550
12CREHOSEĐại lý và môi giới bất động sản95,999,80033,400 +400(+1.21%)31,550
13D11HNXPhát triển bất động sản6,551,96529,900 0(0%)28,000
14D2DHOSEPhát triển bất động sản30,259,74254,800 +100(+0.18%)57,500
15DIGHOSEPhát triển bất động sản314,943,60128,400 0(0%)29,900
16DRHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản60,353,93311,700 -100(-0.85%)12,750
17DTAHOSEPhát triển bất động sản18,059,83212,000 0(0%)12,400
18DXGHOSEPhát triển bất động sản518,287,18124,250 0(0%)23,950
19EVGHOSEPhát triển bất động sản105,000,00013,250 +450(+3.52%)14,000
20FDCHOSECho thuê bất động sản38,623,48812,100 0(0%)12,500
21FIRHOSEPhát triển bất động sản27,039,86424,700 +200(+0.82%)25,150
22FLCHOSEPhát triển bất động sản709,997,80713,200 -650(-4.69%)11,600
23HARHOSEĐại lý và môi giới bất động sản95,684,0906,000 -110(-1.80%)7,000
24HDCHOSEPhát triển bất động sản66,515,83742,100 0(0%)42,950
25HDGHOSEPhát triển bất động sản154,275,01840,650 -300(-0.73%)43,400
26HLDHNXPhát triển bất động sản20,000,00028,500 +300(+1.06%)29,500
27HPXHOSEPhát triển bất động sản264,494,58233,550 +150(+0.45%)34,800
28HQCHOSEPhát triển bất động sản476,599,2744,680 -300(-6.02%)4,160
29HU1HOSEPhát triển bất động sản10,000,0009,890 0(0%)9,720
30HUTHNXPhát triển bất động sản268,631,9656,500 -200(-2.94%)7,000
31ICGHNXPhát triển bất động sản17,572,0009,000 +200(+2.27%)8,900
32IDVHNXCho thuê bất động sản17,004,05168,000 0(0%)71,900
33IJCHOSEPhát triển bất động sản217,097,32326,300 +100(+0.38%)27,600
34ITAHOSECho thuê bất động sản938,321,5758,350 -250(-2.91%)8,300
35ITCHOSEPhát triển bất động sản79,285,93416,200 0(0%)17,100
36KBCHOSECho thuê bất động sản469,760,18938,000 +100(+0.26%)40,000
37KDHHOSEPhát triển bất động sản558,806,57931,500 +100(+0.32%)31,450
38KOSHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản165,031,33525,800 +100(+0.39%)25,300
39L14HNXPhát triển bất động sản24,345,36782,500 0(0%)84,000
40LDGHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản239,447,2118,150 -320(-3.78%)8,790
41LGLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản51,497,1006,750 -50(-0.74%)7,300
42LHGHOSECho thuê bất động sản50,012,01034,500 0(0%)34,100
43NBBHOSEPhát triển bất động sản78,249,91629,300 +500(+1.74%)29,400
44NDNHNXPhát triển bất động sản62,311,55524,400 -600(-2.40%)25,900
45NHAHOSEPhát triển bất động sản24,144,96537,000 0(0%)41,000
46NLGHOSEPhát triển bất động sản285,270,66034,150 -50(-0.15%)35,300
47NRCHNXĐại lý và môi giới bất động sản80,179,80521,700 -300(-1.36%)24,000
48NTLHOSEPhát triển bất động sản60,989,95026,050 -250(-0.95%)27,450
49NVLHOSEPhát triển bất động sản991,029,672109,500 +1,500(+1.39%)96,600
50PDRHOSEPhát triển bất động sản435,786,24171,800 +800(+1.13%)67,800
51PTLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản98,865,0806,000 0(0%)6,510
52PV2HNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản36,868,8004,500 +100(+2.22%)5,000
53PVLHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản50,000,0003,900 -300(-7.32%)4,500
54PXIHOSEPhát triển bất động sản30,000,0004,100 -280(-6.39%)4,100
55QCGHOSEPhát triển bất động sản275,129,1418,360 -340(-3.91%)9,980
56RCLHNXPhát triển bất động sản12,598,93017,900 -100(-0.56%)18,200
57SCRHOSEPhát triển bất động sản366,356,3039,000 0(0%)9,380
58SDUHNXCho thuê bất động sản20,000,00010,200 0(0%)10,000
59SGRHOSECho thuê bất động sản59,999,98928,550 -50(-0.17%)32,400
60SICHNXCho thuê bất động sản23,999,26416,600 0(0%)15,600
61SJCHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản6,934,7821,400 0(0%)1,400
62SJSHOSEPhát triển bất động sản113,897,48048,000 +100(+0.21%)45,500
63SZBHNXCho thuê bất động sản30,000,00034,500 +400(+1.17%)34,500
64SZCHOSECho thuê bất động sản100,000,00037,250 +550(+1.50%)38,600
65SZLHOSECho thuê bất động sản18,190,90050,100 -600(-1.18%)52,300
66TDCHOSEPhát triển bất động sản100,000,00019,900 -50(-0.25%)21,100
67TDHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản112,652,7677,300 0(0%)7,620
68TIGHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản90,915,30413,700 0(0%)11,600
69TIPHOSECho thuê bất động sản26,003,14345,600 -900(-1.94%)46,200
70TIXHOSECho thuê bất động sản30,000,00029,000 0(0%)31,000
71TN1HOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản23,335,80958,000 0(0%)61,500
72VC3HNXPhát triển bất động sản61,015,64221,600 -300(-1.36%)20,000
73VC7HNXPhát triển bất động sản24,022,63915,300 -100(-0.65%)16,700
74VHMHOSEPhát triển bất động sản3,289,513,918102,500 +1,500(+1.49%)102,500
75VICHOSEPhát triển bất động sản3,382,430,590141,300 -1,700(-1.19%)140,700
76VPHHOSEPhát triển bất động sản95,357,8006,490 +290(+4.68%)6,550
77VPIHOSEPhát triển bất động sản199,999,90036,300 +400(+1.11%)37,000
78VRCHOSEĐại lý và môi giới bất động sản50,000,00010,250 -50(-0.49%)10,950
79VREHOSECho thuê bất động sản2,272,318,41033,850 -100(-0.29%)35,300
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.