VS-Sector: Bất động sản

449.53

-3.52 (-0.78%)
08/06/2023

Khối lượng 322,558,903

Giá trị 4,737,377,331,100

KL NĐTNN Mua 33,968,551

KL NĐTNN Bán 32,728,240

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGGHOSEPhát triển bất động sản125,118,36827,600 -100(-0.36%)27,800
2APIHNXPhát triển bất động sản84,083,97614,800 -1,000(-6.33%)14,900
3BAXHNXCho thuê bất động sản8,200,00055,000 0(0%)56,500
4BCEHOSEPhát triển bất động sản35,000,0006,550 -30(-0.46%)6,490
5BCMHOSECho thuê bất động sản1,035,000,00079,300 -300(-0.38%)78,000
6CCLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản53,199,5797,210 -170(-2.30%)7,220
7CDCHOSEPhát triển bất động sản21,988,71618,800 +50(+0.27%)18,800
8CEOHNXPhát triển bất động sản257,339,98526,200 -1,400(-5.07%)26,900
9CIGHOSEPhát triển bất động sản31,539,9476,320 -70(-1.10%)6,300
10CKGHOSEPhát triển bất động sản95,259,36124,500 -150(-0.61%)24,650
11CREHOSEĐại lý và môi giới bất động sản463,678,4269,000 -410(-4.36%)9,000
12D11HNXPhát triển bất động sản7,338,13814,700 +100(+0.68%)15,000
13D2DHOSEPhát triển bất động sản30,259,74228,400 0(0%)28,200
14DIGHOSEPhát triển bất động sản609,851,99520,800 -1,200(-5.45%)21,800
15DRHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản123,707,8666,650 -490(-6.86%)6,500
16DTAHOSEPhát triển bất động sản18,059,8326,500 -180(-2.69%)6,440
17DXGHOSEPhát triển bất động sản610,031,51614,500 -700(-4.61%)15,150
18DXSHOSEĐại lý và môi giới bất động sản453,122,3778,430 -400(-4.53%)8,370
19EVGHOSEPhát triển bất động sản215,249,8368,160 +480(+6.25%)6,700
20FDCHOSECho thuê bất động sản38,623,48816,400 0(0%)16,450
21FIRHOSEPhát triển bất động sản53,537,86039,800 -300(-0.75%)41,200
22HARHOSEĐại lý và môi giới bất động sản95,684,0904,710 -40(-0.84%)4,710
23HDCHOSEPhát triển bất động sản108,085,69336,300 -100(-0.27%)36,250
24HDGHOSEPhát triển bất động sản244,605,89836,000 -800(-2.17%)36,450
25HLDHNXPhát triển bất động sản20,000,00035,800 -400(-1.10%)36,600
26HPXHOSEPhát triển bất động sản304,168,5814,500 +180(+4.17%)4,100
27HQCHOSEPhát triển bất động sản476,599,2744,680 -50(-1.06%)4,680
28HU1HOSEPhát triển bất động sản10,000,0007,100 -60(-0.84%)6,700
29ICGHNXPhát triển bất động sản17,572,0007,100 +400(+5.97%)6,400
30IDVHNXCho thuê bất động sản30,273,27637,000 +600(+1.65%)35,900
31IJCHOSEPhát triển bất động sản251,832,50914,650 -550(-3.62%)14,700
32ITAHOSECho thuê bất động sản938,321,5755,900 -240(-3.91%)5,510
33ITCHOSEPhát triển bất động sản95,935,04912,850 -450(-3.38%)12,900
34KBCHOSECho thuê bất động sản767,604,75927,500 -800(-2.83%)28,650
35KDHHOSEPhát triển bất động sản716,829,99530,400 -50(-0.16%)29,400
36KHGHOSEĐại lý và môi giới bất động sản449,435,2056,400 -240(-3.61%)6,250
37KOSHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản216,481,33538,600 +50(+0.13%)38,450
38KSFHNXPhát triển bất động sản300,000,00040,700 -300(-0.73%)42,800
39L14HNXPhát triển bất động sản30,859,31546,800 -1,200(-2.50%)44,900
40LDGHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản256,207,3455,210 +340(+6.98%)4,620
41LGLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản51,497,1005,220 +340(+6.97%)4,770
42LHGHOSECho thuê bất động sản50,012,01029,100 -450(-1.52%)29,300
43NBBHOSEPhát triển bất động sản100,159,79514,600 -300(-2.01%)14,700
44NDNHNXPhát triển bất động sản71,657,9369,600 0(0%)9,600
45NHAHOSEPhát triển bất động sản42,174,52020,900 -1,450(-6.49%)20,500
46NLGHOSEPhát triển bất động sản384,080,30032,400 -1,100(-3.28%)32,450
47NRCHNXĐại lý và môi giới bất động sản92,597,7626,100 -400(-6.15%)5,500
48NTLHOSEPhát triển bất động sản60,989,95023,000 -300(-1.29%)23,150
49NVLHOSEPhát triển bất động sản1,950,104,53814,200 -350(-2.41%)13,850
50PDRHOSEPhát triển bất động sản671,646,21916,300 +350(+2.19%)14,950
51PTLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản98,865,0804,120 -260(-5.94%)4,000
52PV2HNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản36,868,8002,900 0(0%)2,700
53QCGHOSEPhát triển bất động sản275,129,1419,920 +640(+6.90%)7,590
54RCLHNXPhát triển bất động sản13,858,71413,100 +100(+0.77%)13,000
55SCRHOSEPhát triển bất động sản395,661,7758,100 -180(-2.17%)8,150
56SDUHNXCho thuê bất động sản20,000,00033,800 +3,000(+9.74%)28,000
57SGRHOSECho thuê bất động sản59,999,98924,000 -1,350(-5.33%)25,150
58SICHNXCho thuê bất động sản23,999,26428,700 +2,600(+9.96%)35,700
59SJSHOSEPhát triển bất động sản113,897,48042,700 -1,150(-2.62%)44,700
60SZBHNXCho thuê bất động sản30,000,00029,300 0(0%)29,300
61SZCHOSECho thuê bất động sản100,000,00036,150 0(0%)36,150
62SZLHOSECho thuê bất động sản18,190,90051,700 -800(-1.52%)54,900
63TCHHOSEPhát triển bất động sản668,215,8439,020 -160(-1.74%)8,810
64TDCHOSEPhát triển bất động sản100,000,00013,500 -750(-5.26%)13,650
65TDHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản112,652,7675,850 +380(+6.95%)5,150
66TIGHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản176,006,48511,200 -600(-5.08%)11,200
67TIPHOSECho thuê bất động sản65,007,85722,750 +1,450(+6.81%)21,500
68TIXHOSECho thuê bất động sản30,000,00038,450 0(0%)36,150
69TN1HOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản43,188,08717,650 -250(-1.40%)17,700
70VC3HNXPhát triển bất động sản100,217,58829,800 +1,300(+4.56%)29,400
71VC7HNXPhát triển bất động sản48,045,27818,300 -700(-3.68%)15,400
72VHMHOSEPhát triển bất động sản4,354,367,48855,400 +100(+0.18%)53,400
73VICHOSEPhát triển bất động sản3,813,935,56152,400 -400(-0.76%)52,000
74VPHHOSEPhát triển bất động sản95,357,8006,600 +210(+3.29%)5,950
75VPIHOSEPhát triển bất động sản241,999,61754,900 +100(+0.18%)53,800
76VRCHOSEĐại lý và môi giới bất động sản50,000,00010,700 0(0%)10,800
77VREHOSECho thuê bất động sản2,272,318,41026,900 -350(-1.28%)27,100
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.