VS-Sector: Bất động sản

399.06

-7.80 (-1.92%)
07/12/2023

Khối lượng 260,777,410

Giá trị 4,764,551,600,200

KL NĐTNN Mua 3,389,368

KL NĐTNN Bán 8,719,818

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAVHNXPhát triển bất động sản68,987,6614,300 0(0%)4,100
2AGGHOSEPhát triển bất động sản125,118,36824,700 -300(-1.20%)24,950
3APIHNXPhát triển bất động sản84,083,9765,900 0(0%)5,800
4BAXHNXCho thuê bất động sản8,200,00044,000 0(0%)44,100
5BCEHOSEPhát triển bất động sản35,000,0005,800 -90(-1.53%)5,770
6BCMHOSECho thuê bất động sản1,035,000,00063,800 -2,200(-3.33%)58,200
7CCLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản59,581,4186,850 -70(-1.01%)6,670
8CDCHOSEPhát triển bất động sản21,988,71619,950 -250(-1.24%)19,900
9CEOHNXPhát triển bất động sản514,678,76023,100 -500(-2.12%)21,600
10CIGHOSEPhát triển bất động sản31,539,9476,860 -70(-1.01%)6,800
11CKGHOSEPhát triển bất động sản95,259,36122,600 -300(-1.31%)21,950
12CREHOSEĐại lý và môi giới bất động sản463,678,4268,630 +290(+3.48%)7,520
13D11HNXPhát triển bất động sản7,338,13812,900 0(0%)12,500
14D2DHOSEPhát triển bất động sản30,259,74224,950 -50(-0.20%)24,950
15DIGHOSEPhát triển bất động sản609,851,99526,250 -1,000(-3.67%)25,100
16DRHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản123,707,8665,170 -30(-0.58%)4,810
17DTAHOSEPhát triển bất động sản18,059,8325,500 -130(-2.31%)5,200
18DXGHOSEPhát triển bất động sản610,031,51620,500 -800(-3.76%)19,850
19DXSHOSEĐại lý và môi giới bất động sản574,103,1247,950 +210(+2.71%)6,930
20EVGHOSEPhát triển bất động sản215,249,8365,650 -90(-1.57%)5,340
21FDCHOSECho thuê bất động sản38,623,48812,800 0(0%)12,350
22FIRHOSEPhát triển bất động sản64,245,28120,700 -500(-2.36%)20,200
23HARHOSEĐại lý và môi giới bất động sản95,684,0904,120 -120(-2.83%)3,790
24HDCHOSEPhát triển bất động sản135,104,88133,750 -1,050(-3.02%)32,950
25HDGHOSEPhát triển bất động sản305,756,84128,450 -850(-2.90%)27,350
26HLDHNXPhát triển bất động sản20,000,00026,000 -500(-1.89%)25,600
27HPXHOSEPhát triển bất động sản304,168,5815,460 0(0%)5,460
28HQCHOSEPhát triển bất động sản476,599,2744,060 +260(+6.84%)3,670
29HU1HOSEPhát triển bất động sản10,000,0007,440 -560(-7%)8,530
30ICGHNXPhát triển bất động sản17,572,0007,300 -100(-1.35%)7,600
31IDVHNXCho thuê bất động sản31,181,47437,100 -900(-2.37%)37,700
32IJCHOSEPhát triển bất động sản251,832,50914,500 -400(-2.68%)13,550
33ITAHOSECho thuê bất động sản938,321,5757,210 -140(-1.90%)6,180
34ITCHOSEPhát triển bất động sản95,935,04910,550 -250(-2.31%)9,980
35KBCHOSECho thuê bất động sản767,604,75932,100 -950(-2.87%)31,550
36KDHHOSEPhát triển bất động sản799,311,97131,400 -650(-2.03%)31,550
37KHGHOSEĐại lý và môi giới bất động sản449,435,2056,400 -250(-3.76%)6,240
38KOSHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản216,481,33539,500 +400(+1.02%)38,750
39KSFHNXPhát triển bất động sản300,000,00040,800 -200(-0.49%)40,500
40L14HNXPhát triển bất động sản30,859,31548,800 +1,900(+4.05%)44,200
41LDGHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản256,207,3453,120 -130(-4%)3,450
42LGLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản51,497,1004,140 0(0%)4,000
43LHGHOSECho thuê bất động sản50,012,01030,400 -800(-2.56%)30,300
44NBBHOSEPhát triển bất động sản100,159,79520,900 -600(-2.79%)20,800
45NDNHNXPhát triển bất động sản71,657,93610,000 0(0%)9,500
46NHAHOSEPhát triển bất động sản42,174,52017,900 -300(-1.65%)17,200
47NLGHOSEPhát triển bất động sản384,777,47137,100 -1,100(-2.88%)37,200
48NRCHNXĐại lý và môi giới bất động sản92,597,7624,600 0(0%)4,500
49NTLHOSEPhát triển bất động sản60,989,95029,600 -600(-1.99%)28,650
50NVLHOSEPhát triển bất động sản1,950,104,53817,550 -750(-4.10%)17,700
51PDRHOSEPhát triển bất động sản738,810,84028,000 -800(-2.78%)27,000
52PTLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản98,865,0804,100 -60(-1.44%)4,080
53PV2HNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản36,868,8002,700 0(0%)2,700
54QCGHOSEPhát triển bất động sản275,129,14111,500 +500(+4.55%)10,800
55RCLHNXPhát triển bất động sản13,858,71413,300 -100(-0.75%)13,000
56SCRHOSEPhát triển bất động sản395,661,7757,400 -20(-0.27%)6,960
57SDUHNXCho thuê bất động sản20,000,00026,300 0(0%)32,400
58SGRHOSECho thuê bất động sản59,999,98920,450 -400(-1.92%)20,300
59SJSHOSEPhát triển bất động sản113,897,48068,000 -3,900(-5.42%)72,800
60SZBHNXCho thuê bất động sản30,000,00030,600 -300(-0.97%)30,400
61SZCHOSECho thuê bất động sản119,999,96142,650 -1,500(-3.40%)43,400
62SZLHOSECho thuê bất động sản27,344,54036,500 -500(-1.35%)37,250
63TCHHOSEPhát triển bất động sản668,215,84312,700 -150(-1.17%)12,200
64TDCHOSEPhát triển bất động sản100,000,00010,150 -250(-2.40%)9,400
65TDHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản112,652,7674,900 +200(+4.26%)4,670
66TIGHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản176,006,48511,100 -200(-1.77%)10,200
67TIPHOSECho thuê bất động sản65,007,85725,450 -350(-1.36%)24,950
68TIXHOSECho thuê bất động sản30,000,00034,300 0(0%)33,000
69TN1HOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản49,665,95015,500 -250(-1.59%)15,300
70VC3HNXPhát triển bất động sản111,742,19823,500 -500(-2.08%)23,800
71VC7HNXPhát triển bất động sản48,045,27816,100 +1,300(+8.78%)14,700
72VHMHOSEPhát triển bất động sản4,354,367,48839,850 -600(-1.48%)40,900
73VICHOSEPhát triển bất động sản3,813,935,56142,450 -350(-0.82%)42,100
74VPHHOSEPhát triển bất động sản95,357,8008,370 -140(-1.65%)8,000
75VPIHOSEPhát triển bất động sản241,999,61754,900 -500(-0.90%)55,200
76VRCHOSEĐại lý và môi giới bất động sản50,000,0008,140 -90(-1.09%)8,000
77VREHOSECho thuê bất động sản2,272,318,41022,800 -100(-0.44%)22,800
78VTJHNXPhát triển bất động sản11,400,0003,300 0(0%)3,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.