VS-Sector: Bất động sản

597.60

-3.37 (-0.56%)
05/07/2022

Khối lượng 30,411,789

Giá trị 804,630,770,400

KL NĐTNN Mua 421,700

KL NĐTNN Bán 2,408,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGGHOSEPhát triển bất động sản111,713,19537,600 -300(-0.79%)38,700
2APIHNXPhát triển bất động sản38,220,00034,900 -1,100(-3.06%)36,300
3BAXHNXCho thuê bất động sản8,200,00081,000 0(0%)81,500
4BCEHOSEPhát triển bất động sản35,000,0008,790 -10(-0.11%)8,900
5BCMHOSECho thuê bất động sản1,035,000,00061,700 -1,300(-2.06%)64,500
6BIIHNXCho thuê bất động sản57,680,0004,900 +100(+2.08%)4,900
7CCLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản47,499,8859,630 -190(-1.93%)10,500
8CDCHOSEPhát triển bất động sản21,988,71617,200 0(0%)17,250
9CEOHNXPhát triển bất động sản257,339,98526,900 -800(-2.89%)29,100
10CIGHOSEPhát triển bất động sản31,539,9476,210 -140(-2.20%)6,600
11CKGHOSEPhát triển bất động sản86,599,78113,050 -350(-2.61%)13,500
12CREHOSEĐại lý và môi giới bất động sản201,599,44921,150 -350(-1.63%)22,500
13D11HNXPhát triển bất động sản6,551,96516,000 0(0%)16,600
14D2DHOSEPhát triển bất động sản30,259,74240,200 -700(-1.71%)42,500
15DIGHOSEPhát triển bất động sản499,890,96235,900 -700(-1.91%)38,000
16DRHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản123,707,8668,100 -250(-2.99%)8,570
17DTAHOSEPhát triển bất động sản18,059,8328,040 -200(-2.43%)8,500
18DXGHOSEPhát triển bất động sản607,529,39020,400 +200(+0.99%)20,400
19DXSHOSEĐại lý và môi giới bất động sản411,930,11317,000 -200(-1.16%)17,300
20EVGHOSEPhát triển bất động sản215,249,8366,610 -50(-0.75%)6,630
21FDCHOSECho thuê bất động sản38,623,48823,200 -400(-1.69%)24,500
22FIRHOSEPhát triển bất động sản44,615,01541,600 -600(-1.42%)43,000
23FLCHOSEPhát triển bất động sản709,997,8076,200 0(0%)5,660
24HARHOSEĐại lý và môi giới bất động sản95,684,0904,960 -40(-0.80%)5,200
25HDCHOSEPhát triển bất động sản108,085,69336,000 -700(-1.91%)38,350
26HDGHOSEPhát triển bất động sản203,838,81550,600 -500(-0.98%)57,000
27HLDHNXPhát triển bất động sản20,000,00027,200 -100(-0.37%)28,000
28HPXHOSEPhát triển bất động sản304,168,58127,000 0(0%)27,400
29HQCHOSEPhát triển bất động sản476,599,2744,060 -60(-1.46%)4,150
30HU1HOSEPhát triển bất động sản10,000,0008,700 -100(-1.14%)9,150
31HUTHNXPhát triển bất động sản348,631,96527,200 0(0%)27,000
32ICGHNXPhát triển bất động sản17,572,0007,100 -200(-2.74%)8,000
33IDVHNXCho thuê bất động sản25,227,90641,600 -900(-2.12%)43,100
34IJCHOSEPhát triển bất động sản217,097,32318,400 +200(+1.10%)19,300
35ITAHOSECho thuê bất động sản938,321,5757,780 +80(+1.04%)8,200
36ITCHOSEPhát triển bất động sản87,214,0679,370 -30(-0.32%)9,700
37KBCHOSECho thuê bất động sản767,604,75932,000 -500(-1.54%)33,200
38KDHHOSEPhát triển bất động sản642,937,06935,550 -250(-0.70%)39,300
39KHGHOSEĐại lý và môi giới bất động sản443,156,2057,380 0(0%)7,550
40KOSHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản216,481,33534,100 -200(-0.58%)34,200
41KSFHNXPhát triển bất động sản300,000,00084,500 +500(+0.60%)78,500
42L14HNXPhát triển bất động sản26,834,641100,000 -1,100(-1.09%)112,500
43LDGHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản239,447,2119,180 -50(-0.54%)8,740
44LGLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản51,497,1005,090 +40(+0.79%)5,310
45LHGHOSECho thuê bất động sản50,012,01032,000 0(0%)33,600
46NBBHOSEPhát triển bất động sản100,159,79515,150 -650(-4.11%)16,400
47NDNHNXPhát triển bất động sản71,657,93610,900 +100(+0.93%)10,900
48NHAHOSEPhát triển bất động sản42,174,52018,900 -300(-1.56%)20,900
49NLGHOSEPhát triển bất động sản382,940,01335,250 -250(-0.70%)37,350
50NRCHNXĐại lý và môi giới bất động sản88,188,68614,000 -500(-3.45%)15,200
51NTLHOSEPhát triển bất động sản60,989,95024,600 -400(-1.60%)25,200
52NVLHOSEPhát triển bất động sản1,949,833,80973,400 -600(-0.81%)75,100
53PDRHOSEPhát triển bất động sản671,646,21952,000 +400(+0.78%)52,400
54PTLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản98,865,0804,050 -250(-5.81%)4,520
55PV2HNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản36,868,8003,300 -100(-2.94%)3,600
56PVLHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản50,000,0005,300 -100(-1.85%)5,700
57QCGHOSEPhát triển bất động sản275,129,1417,300 -200(-2.67%)7,730
58RCLHNXPhát triển bất động sản12,598,93015,700 -100(-0.63%)16,000
59SCRHOSEPhát triển bất động sản366,356,3039,300 -160(-1.69%)9,680
60SDUHNXCho thuê bất động sản20,000,00025,000 0(0%)21,000
61SGRHOSECho thuê bất động sản59,999,98917,100 -200(-1.16%)17,700
62SICHNXCho thuê bất động sản23,999,26420,600 -2,100(-9.25%)22,700
63SJSHOSEPhát triển bất động sản113,897,48070,000 -2,000(-2.78%)72,000
64SZBHNXCho thuê bất động sản30,000,00037,000 -1,600(-4.15%)38,600
65SZCHOSECho thuê bất động sản100,000,00044,000 -1,050(-2.33%)47,000
66SZLHOSECho thuê bất động sản18,190,90056,700 +1,700(+3.09%)57,400
67TCHHOSEPhát triển bất động sản668,215,84310,900 -150(-1.36%)11,200
68TDCHOSEPhát triển bất động sản100,000,00011,100 0(0%)11,600
69TDHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản112,652,7676,140 0(0%)5,750
70TIGHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản160,006,83411,900 -500(-4.03%)13,100
71TIPHOSECho thuê bất động sản26,003,14323,950 -350(-1.44%)24,850
72TIXHOSECho thuê bất động sản30,000,00032,700 0(0%)32,000
73TN1HOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản43,188,08724,500 -1,500(-5.77%)26,800
74VC3HNXPhát triển bất động sản66,811,84844,000 -1,000(-2.22%)45,000
75VC7HNXPhát triển bất động sản48,045,2789,200 -400(-4.17%)10,300
76VHMHOSEPhát triển bất động sản4,354,367,48860,700 -300(-0.49%)63,300
77VICHOSEPhát triển bất động sản3,813,935,56172,700 0(0%)73,400
78VPHHOSEPhát triển bất động sản95,357,8006,490 +90(+1.41%)6,660
79VPIHOSEPhát triển bất động sản219,999,78061,500 -200(-0.32%)64,000
80VRCHOSEĐại lý và môi giới bất động sản50,000,0009,530 -270(-2.76%)10,200
81VREHOSECho thuê bất động sản2,272,318,41028,400 -100(-0.35%)28,450
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.