VS-Sector: Bất động sản

48.54

-0.34 (-0.70%)
05/08/2020

Khối lượng 50,679,529

Giá trị 417,792,595,700

KL NĐTNN Mua 1,431,910

KL NĐTNN Bán 1,959,250

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AGGHOSEPhát triển bất động sản74,925,25026,700 +200(+0.75%)26,300
2BAXHNXCho thuê bất động sản8,200,00042,400 +2,600(+6.53%)39,500
3BCEHOSEPhát triển bất động sản30,000,0007,910 +40(+0.51%)7,590
4BIIHNXCho thuê bất động sản57,680,000600 -100(-14.29%)600
5CCLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản47,499,8856,830 +30(+0.44%)6,700
6CDCHOSEPhát triển bất động sản15,706,40625,250 +1,650(+6.99%)21,900
7CEOHNXPhát triển bất động sản257,339,9857,200 +100(+1.41%)6,800
8CIGHOSEPhát triển bất động sản31,539,9471,990 0(0%)1,900
9CKGHOSEPhát triển bất động sản50,000,00010,200 +300(+3.03%)9,250
10CREHOSEĐại lý và môi giới bất động sản79,999,89219,100 +300(+1.60%)18,600
11D11HNXPhát triển bất động sản6,551,96518,600 +800(+4.49%)18,100
12D2DHOSEPhát triển bất động sản21,309,96856,200 +1,700(+3.12%)53,500
13DIGHOSEPhát triển bất động sản306,688,17112,600 +150(+1.20%)12,250
14DRHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản60,364,9336,130 -10(-0.16%)5,830
15DTAHOSEPhát triển bất động sản18,059,8323,140 -60(-1.88%)3,340
16DXGHOSEPhát triển bất động sản518,796,2929,600 0(0%)8,880
17EVGHOSEPhát triển bất động sản60,000,0003,520 -20(-0.56%)3,460
18FDCHOSECho thuê bất động sản38,629,98812,500 0(0%)11,800
19FIRHOSEPhát triển bất động sản20,799,99729,450 +300(+1.03%)28,600
20FLCHOSEPhát triển bất động sản709,997,8072,840 -10(-0.35%)2,770
21HARHOSEĐại lý và môi giới bất động sản99,184,0902,800 -20(-0.71%)2,630
22HDCHOSEPhát triển bất động sản65,875,00815,950 +350(+2.24%)15,300
23HDGHOSEPhát triển bất động sản154,242,39120,200 +200(+1%)17,200
24HLDHNXPhát triển bất động sản20,000,00019,600 +200(+1.03%)18,600
25HPXHOSEPhát triển bất động sản229,995,50627,000 +1,400(+5.47%)26,850
26HQCHOSEPhát triển bất động sản476,599,2741,560 -20(-1.27%)1,440
27HU1HOSEPhát triển bất động sản10,000,0005,600 +200(+3.70%)5,490
28HUTHNXPhát triển bất động sản268,631,9652,200 0(0%)1,900
29ICGHNXPhát triển bất động sản17,572,0005,600 0(0%)5,500
30IDVHNXCho thuê bất động sản17,004,05146,000 +1,100(+2.45%)41,500
31IJCHOSEPhát triển bất động sản137,097,32311,150 +300(+2.76%)10,200
32ITAHOSECho thuê bất động sản938,321,5754,060 -40(-0.98%)3,860
33ITCHOSEPhát triển bất động sản72,078,44314,200 0(0%)14,000
34KBCHOSECho thuê bất động sản469,760,18913,200 +150(+1.15%)12,850
35KDHHOSEPhát triển bất động sản524,578,46924,750 +400(+1.64%)23,950
36KOSHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản103,750,00031,200 +200(+0.65%)30,300
37L14HNXPhát triển bất động sản18,481,73064,000 +2,000(+3.23%)52,500
38LDGHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản239,822,4115,890 +220(+3.88%)5,470
39LGLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản51,497,1004,610 -80(-1.71%)4,580
40LHGHOSECho thuê bất động sản50,012,01020,450 +850(+4.34%)18,900
41NBBHOSEPhát triển bất động sản93,321,25618,500 -500(-2.63%)18,000
42NDNHNXPhát triển bất động sản47,932,39819,000 +400(+2.15%)17,600
43NHAHNXPhát triển bất động sản17,459,64912,200 0(0%)11,200
44NLGHOSEPhát triển bất động sản249,702,57525,600 +300(+1.19%)25,300
45NRCHNXĐại lý và môi giới bất động sản27,599,93213,900 +200(+1.46%)12,900
46NTLHOSEPhát triển bất động sản60,989,95015,250 +100(+0.66%)14,700
47NVLHOSEPhát triển bất động sản969,540,79764,800 +100(+0.15%)64,100
48PDRHOSEPhát triển bất động sản370,252,88725,050 +50(+0.20%)24,250
49PTLHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản98,865,0804,400 0(0%)4,400
50PV2HNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản36,868,8002,500 0(0%)2,300
51PVLHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản50,000,0001,200 0(0%)1,200
52PXIHOSEPhát triển bất động sản30,000,0002,800 0(0%)2,800
53QCGHOSEPhát triển bất động sản275,129,1416,080 -50(-0.82%)5,570
54RCLHNXPhát triển bất động sản12,598,93018,500 0(0%)19,400
55SCRHOSEPhát triển bất động sản366,356,3035,120 +80(+1.59%)4,720
56SDUHNXCho thuê bất động sản20,000,0006,300 0(0%)6,300
57SGRHOSECho thuê bất động sản45,539,90718,000 +1,000(+5.88%)17,400
58SICHNXCho thuê bất động sản23,999,26410,500 +500(+5%)8,500
59SJCHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản6,934,7821,400 0(0%)1,400
60SJSHOSEPhát triển bất động sản113,897,48021,100 +100(+0.48%)19,500
61SZBHNXCho thuê bất động sản30,000,00028,500 0(0%)28,000
62SZCHOSECho thuê bất động sản100,000,00025,850 +300(+1.17%)24,700
63SZLHOSECho thuê bất động sản18,190,90043,500 +600(+1.40%)42,100
64TDCHOSEPhát triển bất động sản100,000,0008,100 +20(+0.25%)7,900
65TDHHOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản93,878,3848,310 -70(-0.84%)7,780
66TIGHNXCác hoạt động liên quan đến bất động sản82,650,2776,300 0(0%)6,200
67TIPHOSECho thuê bất động sản26,003,14319,500 0(0%)18,500
68TIXHOSECho thuê bất động sản30,000,00030,000 0(0%)30,000
69TN1HOSECác hoạt động liên quan đến bất động sản13,300,00052,500 -300(-0.57%)52,300
70VC3HNXPhát triển bất động sản61,015,64216,100 +100(+0.63%)16,100
71VC7HNXPhát triển bất động sản22,879,0325,100 +200(+4.08%)4,400
72VHMHOSEPhát triển bất động sản3,289,513,91879,600 +600(+0.76%)76,600
73VICHOSEPhát triển bất động sản3,382,430,59087,000 -1,000(-1.14%)85,100
74VPHHOSEPhát triển bất động sản95,357,8004,400 +120(+2.80%)4,090
75VPIHOSEPhát triển bất động sản160,000,00042,200 +200(+0.48%)41,800
76VRCHOSEĐại lý và môi giới bất động sản50,000,0006,060 +390(+6.88%)5,180
77VREHOSECho thuê bất động sản2,272,318,41026,350 +50(+0.19%)25,950
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.