VS-Sector: VS-Other Financial

17.41

+0.28 (+1.66%)
03/02/2021

Volume 619,766

Val. 5,930,195,900

Foreign Buy 42,700

Foreign Sell 14,700

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1OGCHOSEOther Financial Investment Activities299,999,9996,800 +140(+2.10%)6,720
2TVCHNXOther Financial Investment Activities46,045,92511,500 0(0%)11,200
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.