VS-Sector: VS-Other Financial

11.86

-0.08 (-0.70%)
12/05/2023

Volume 606,378

Val. 7,186,827,600

Foreign Buy 2,300

Foreign Sell 100

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1IPAHNXOther Financial Investment Activities213,835,77515,700 -200(-1.26%)15,100
2OGCHOSEOther Financial Investment Activities299,999,9997,000 0(0%)6,970
3TVCHNXOther Financial Investment Activities118,610,6705,500 0(0%)5,600
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.