VS-Sector: Tài chính khác

12.08

-0.08 (-0.69%)
07/12/2023

Khối lượng 2,031,331

Giá trị 20,420,468,500

KL NĐTNN Mua 5,500

KL NĐTNN Bán 6,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1IPAHNXCác hoạt động đầu tư tài chính khác213,835,77515,700 -400(-2.48%)14,800
2OGCHOSECác hoạt động đầu tư tài chính khác299,999,9997,380 +140(+1.93%)6,900
3TVCHNXCác hoạt động đầu tư tài chính khác118,610,6705,500 0(0%)5,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.