VS-Sector: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ

269.55

+1.38 (+0.52%)
24/04/2024

Khối lượng 623,061

Giá trị 16,213,411,200

KL NĐTNN Mua 43,500

KL NĐTNN Bán 183,000

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1INCHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00021,700 0(0%)21,700
2KPFHOSEDịch vụ tư vấn xây dựng60,867,2413,080 -20(-0.65%)3,110
3PPEHNXDịch vụ tư vấn xây dựng2,000,00013,400 0(0%)13,400
4SDCHNXDịch vụ thiết kế công nghiệp2,609,6487,700 0(0%)7,900
5TV2HOSEDịch vụ tư vấn xây dựng67,526,16536,150 +400(+1.12%)37,500
6TV3HNXDịch vụ tư vấn xây dựng9,517,28912,400 +800(+6.90%)12,500
7TV4HNXDịch vụ tư vấn xây dựng19,781,49313,000 -400(-2.99%)13,800
8VNCHNXCác dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật khác10,499,56038,200 0(0%)35,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.