VS-Sector: Thiết bị điện

234.73

-2.20 (-0.93%)
29/02/2024

Khối lượng 19,564,831

Giá trị 414,109,713,600

KL NĐTNN Mua 138,400

KL NĐTNN Bán 358,900

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,489,43070,200 -800(-1.13%)70,000
2DHPHNXSản xuất đồ điện gia dụng9,492,20011,200 0(0%)11,200
3DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06616,400 +50(+0.31%)16,250
4GEXHOSESản xuất thiết bị điện851,495,79322,300 -250(-1.11%)21,850
5KSDHNXSản xuất đồ điện gia dụng12,000,0003,800 0(0%)3,900
6MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng120,218,5404,700 -100(-2.08%)4,800
7PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70730,550 +50(+0.16%)30,600
8PHNHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác7,253,91149,600 -400(-0.80%)50,000
9POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00616,800 -200(-1.18%)17,000
10RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng23,547,419126,100 -400(-0.32%)123,500
11SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác379,960,9716,580 -10(-0.15%)6,600
12TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,48057,000 -2,500(-4.20%)50,900
13TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58210,050 0(0%)10,100
14VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,52010,450 0(0%)10,500
15VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác7,899,9897,900 0(0%)7,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.