VS-Sector: Thiết bị điện

52.74

+0.55 (+1.06%)
13/08/2020

Khối lượng 290,900

Giá trị 4,353,420,000

KL NĐTNN Mua

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CAVHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác57,489,43068,000 +2,500(+3.82%)65,500
2DHPHNXSản xuất đồ điện gia dụng9,492,2009,500 0(0%)9,500
3DQCHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng27,558,06616,250 0(0%)15,550
4EMCHOSESản xuất thiết bị điện15,297,33311,900 +750(+6.73%)9,780
5GEXHOSESản xuất thiết bị điện469,969,05020,650 +50(+0.24%)21,300
6KSDHNXSản xuất đồ điện gia dụng12,000,0004,600 +200(+4.55%)4,400
7MBGHNXSản xuất thiết bị điện chiếu sáng43,095,2005,500 -300(-5.17%)4,500
8PACHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác46,471,70723,700 +100(+0.42%)23,500
9PHNHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác7,253,91124,600 0(0%)24,600
10POTHNXSản xuất thiết bị truyền thông19,430,00612,100 0(0%)12,100
11RALHOSESản xuất thiết bị điện chiếu sáng11,500,00093,500 -1,000(-1.06%)88,100
12SAMHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác256,504,54010,850 -150(-1.36%)11,000
13TSBHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác6,745,4807,300 0(0%)7,300
14TYAHOSESản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác30,680,58213,600 0(0%)14,200
15VTBHOSESản xuất thiết bị truyền thông10,804,5209,750 -150(-1.52%)10,100
16VTHHNXSản xuất các thiết bị điện và dụng cụ khác5,000,0009,400 0(0%)9,400
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.