VS-Sector: VS-Utilities

566.06

-7.53 (-1.31%)
10/21/2021

Volume 26,907,597

Val. 664,936,445,200

Foreign Buy 1,393,800

Foreign Sell 957,200

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ASPHOSENatural Gas Distribution37,339,54213,750 -250(-1.79%)14,850
2BTPHOSEElectric Power Generation60,485,60017,200 0(0%)18,000
3BTWHNXWater Supply and Irrigation Systems9,360,00033,000 0(0%)33,000
4BWEHOSEWater Supply and Irrigation Systems192,920,00043,900 +1,200(+2.81%)42,300
5CHPHOSEElectric Power Transmission, Control, and Distribution146,912,66820,700 -100(-0.48%)20,500
6CLWHOSEWater Supply and Irrigation Systems13,000,00030,000 0(0%)31,450
7CNGHOSENatural Gas Distribution26,999,67336,600 0(0%)38,000
8DDGHNXSteam and Air-Conditioning Supply28,519,94329,600 +900(+3.14%)29,100
9DNCHNXElectric Power Transmission, Control, and Distribution5,137,85060,500 0(0%)60,500
10DRLHOSEElectric Power Generation9,500,00064,000 +1,000(+1.59%)67,000
11DTKHNXElectric Power Generation680,000,00013,400 0(0%)12,700
12GASHOSENatural Gas Distribution1,913,950,000112,200 -2,300(-2.01%)112,000
13GDWHNXWater Supply and Irrigation Systems9,500,00026,800 +700(+2.68%)26,700
14GEGHOSEElectric Power Generation303,715,52620,900 +200(+0.97%)20,300
15HIDHOSEElectric Power Generation58,759,3918,050 -20(-0.25%)7,120
16HJSHNXElectric Power Generation20,999,90032,600 0(0%)32,100
17IDCHNXElectric Power Generation300,000,00061,600 +200(+0.33%)59,300
18KHPHOSEElectric Power Transmission, Control, and Distribution56,071,0167,850 0(0%)7,940
19NBPHNXElectric Power Generation12,865,50014,700 0(0%)14,100
20NBWHNXWater Supply and Irrigation Systems10,900,00024,600 0(0%)24,600
21NT2HOSEElectric Power Generation287,876,02923,250 +200(+0.87%)22,200
22NTHHNXElectric Power Generation10,802,05340,000 0(0%)40,000
23PCGHNXNatural Gas Distribution18,870,00010,900 +100(+0.93%)11,900
24PGCHOSENatural Gas Distribution60,339,28526,400 -1,050(-3.83%)29,100
25PGDHOSENatural Gas Distribution89,998,07036,100 -1,500(-3.99%)36,700
26PGSHNXNatural Gas Distribution49,998,79428,200 +100(+0.36%)30,100
27PICHNXElectric Power Generation33,339,89112,000 0(0%)11,000
28POWHOSEElectric Power Generation2,341,871,60012,050 -250(-2.03%)12,300
29PPCHOSEElectric Power Generation320,613,05422,850 0(0%)23,100
30PVGHNXNatural Gas Distribution36,500,00016,300 -400(-2.40%)17,900
31S4AHOSEElectric Power Generation42,200,00029,700 +150(+0.51%)29,400
32SBAHOSEElectric Power Generation60,285,17119,700 +100(+0.51%)19,550
33SEBHNXElectric Power Generation31,999,96960,000 +2,800(+4.90%)50,000
34SHPHOSEElectric Power Generation93,710,20027,000 -700(-2.53%)26,000
35SIIHOSEWater Supply and Irrigation Systems64,552,10416,100 -300(-1.83%)17,950
36SJDHOSEElectric Power Generation68,998,62021,900 -100(-0.45%)21,100
37TBCHOSEElectric Power Generation63,500,00030,500 -100(-0.33%)30,800
38TDMHOSEWater Supply and Irrigation Systems100,000,00032,000 +400(+1.27%)31,450
39TDWHOSEWater Supply and Irrigation Systems8,500,00036,000 0(0%)36,000
40TMPHOSEElectric Power Generation70,000,00050,500 +2,000(+4.12%)49,200
41TTAHOSEElectric Power Generation145,799,90416,600 -150(-0.90%)15,900
42TTEHOSEElectric Power Transmission, Control, and Distribution28,490,4009,820 0(0%)9,190
43UICHOSEElectric Power Transmission, Control, and Distribution8,000,00057,000 -500(-0.87%)60,000
44VPDHOSEElectric Power Transmission, Control, and Distribution106,589,62917,550 +250(+1.45%)17,100
45VSHHOSEElectric Power Generation236,241,24629,500 -200(-0.67%)30,650
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.