VS-Sector: Chế biến Thủy sản

1,707.56

-2.15 (-0.13%)
30/05/2023

Khối lượng 3,707,600

Giá trị 72,446,130,000

KL NĐTNN Mua 4,900

KL NĐTNN Bán 305,020

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAMHOSESơ chế và đóng gói thủy sản10,451,18210,800 +200(+1.89%)10,950
2ABTHOSESơ chế và đóng gói thủy sản11,777,25731,700 0(0%)32,300
3ACLHOSESơ chế và đóng gói thủy sản50,159,01911,700 -50(-0.43%)11,400
4ANVHOSESơ chế và đóng gói thủy sản133,127,87532,650 -300(-0.91%)32,250
5BLFHNXSơ chế và đóng gói thủy sản11,500,0003,200 0(0%)3,200
6CMXHOSESơ chế và đóng gói thủy sản101,898,9909,280 -130(-1.38%)8,900
7FMCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản65,388,88941,600 -300(-0.72%)41,450
8IDIHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,644,60812,150 -150(-1.22%)11,500
9KHSHNXSơ chế và đóng gói thủy sản12,090,96915,100 0(0%)15,100
10SJ1HNXSơ chế và đóng gói thủy sản23,484,14412,300 0(0%)12,500
11VHCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản183,376,95658,500 +400(+0.69%)57,300
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.