VS-Sector: Chế biến Thủy sản

29.85

-0.05 (-0.17%)
19/02/2020

Khối lượng 1,126,630

Giá trị 12,837,000,000

KL NĐTNN Mua 41,750

KL NĐTNN Bán 28,310

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAMHOSESơ chế và đóng gói thủy sản10,451,18211,950 0(0%)11,250
2ABTHOSESơ chế và đóng gói thủy sản11,497,25732,750 +50(+0.15%)36,500
3ACLHOSESơ chế và đóng gói thủy sản22,799,67521,400 +300(+1.42%)21,450
4ANVHOSESơ chế và đóng gói thủy sản127,127,87518,250 -150(-0.82%)19,300
5BLFHNXSơ chế và đóng gói thủy sản11,500,0003,500 0(0%)3,800
6CMXHOSESơ chế và đóng gói thủy sản13,221,23413,300 -300(-2.21%)13,900
7FMCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản49,044,00024,800 +100(+0.40%)25,300
8HVGHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,038,2917,590 -10(-0.13%)7,850
9IDIHOSESơ chế và đóng gói thủy sản227,644,6084,430 +100(+2.31%)4,530
10KHSHNXSơ chế và đóng gói thủy sản12,090,96910,700 +100(+0.94%)10,800
11NGCHNXSơ chế và đóng gói thủy sản2,299,8544,500 0(0%)4,800
12SJ1HNXSơ chế và đóng gói thủy sản21,100,23422,200 0(0%)22,200
13TS4HOSESơ chế và đóng gói thủy sản16,051,5943,250 -30(-0.91%)3,100
14VHCHOSESơ chế và đóng gói thủy sản181,946,02634,450 -200(-0.58%)36,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.