VS-Sector: VS-Insurance

123.65

+0.91 (+0.74%)
12/02/2022

Volume 2,301,234

Val. 66,113,821,700

Foreign Buy 225,400

Foreign Sell 50,110

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1BICHOSEInsurance Carriers117,276,89527,450 +50(+0.18%)26,600
2BMIHOSEInsurance Carriers109,623,98522,900 +900(+4.09%)21,200
3BVHHOSEInsurance Carriers742,322,76448,200 +400(+0.84%)46,800
4MIGHOSEInsurance Carriers164,450,00016,750 +250(+1.52%)14,850
5PGIHOSEInsurance Carriers110,896,79625,400 +1,600(+6.72%)24,000
6PREHNXInsurance Carriers72,800,00018,100 -2,000(-9.95%)17,000
7PTIHNXInsurance Carriers80,395,70924,100 -1,200(-4.74%)25,100
8PVIHNXInsurance Carriers234,241,86745,200 +200(+0.44%)41,200
9VNRHNXInsurance Carriers150,737,13020,900 +300(+1.46%)20,900
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.