VS-Sector: VS-Insurance

115.22

+0.85 (+0.75%)
07/29/2021

Volume 1,434,244

Val. 52,552,783,000

Foreign Buy 97,700

Foreign Sell 86,100

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1BICHOSEInsurance Carriers117,276,89522,550 -150(-0.66%)23,100
2BMIHOSEInsurance Carriers91,354,03740,200 +450(+1.13%)40,750
3BVHHOSEInsurance Carriers742,322,76450,400 +200(+0.40%)50,400
4MIGHOSEInsurance Carriers143,000,00018,000 +100(+0.56%)17,800
5PGIHOSEInsurance Carriers88,717,77325,700 -200(-0.77%)22,250
6PREHNXInsurance Carriers72,800,00017,400 -600(-3.33%)18,000
7PTIHNXInsurance Carriers80,395,70931,000 +1,500(+5.08%)29,500
8PVIHNXInsurance Carriers223,518,56738,700 +900(+2.38%)37,200
9VNRHNXInsurance Carriers150,737,13022,300 +200(+0.90%)21,200
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.