VS-Sector: VS-Insurance

120.56

+0.05 (+0.05%)
11/29/2023

Volume 280,000

Val. 8,348,390,000

Foreign Buy 24,800

Foreign Sell 25,735

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1BICHOSEInsurance Carriers117,276,89525,850 +500(+1.97%)25,850
2BMIHOSEInsurance Carriers120,585,40821,250 0(0%)21,100
3BVHHOSEInsurance Carriers742,322,76439,700 +100(+0.25%)40,500
4MIGHOSEInsurance Carriers172,672,50018,500 +200(+1.09%)17,500
5PGIHOSEInsurance Carriers110,896,79623,000 -1,000(-4.17%)24,000
6PREHNXInsurance Carriers104,400,00016,700 +200(+1.21%)16,700
7PTIHNXInsurance Carriers80,395,70950,000 0(0%)44,700
8PVIHNXInsurance Carriers234,241,86744,800 0(0%)45,000
9VNRHNXInsurance Carriers165,810,61722,900 -300(-1.29%)23,200
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.