VS-Sector: VS-Insurance

143.25

-0.12 (-0.08%)
10/15/2021

Volume 4,053,853

Val. 182,146,997,100

Foreign Buy 627,416

Foreign Sell 121,100

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1BICHOSEInsurance Carriers117,276,89528,950 +250(+0.87%)28,850
2BMIHOSEInsurance Carriers109,623,98539,750 -450(-1.12%)40,200
3BVHHOSEInsurance Carriers742,322,76459,800 -100(-0.17%)62,000
4MIGHOSEInsurance Carriers143,000,00026,300 0(0%)26,150
5PGIHOSEInsurance Carriers88,717,77327,500 -100(-0.36%)27,400
6PREHNXInsurance Carriers72,800,00020,300 0(0%)20,700
7PTIHNXInsurance Carriers80,395,70938,500 +200(+0.52%)36,500
8PVIHNXInsurance Carriers223,518,56745,800 +100(+0.22%)47,000
9VNRHNXInsurance Carriers150,737,13039,400 0(0%)40,000
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.