VS-Sector: VS-Insurance

89.95

+0.30 (+0.33%)
11/23/2020

Volume 1,323,322

Val. 61,296,584,000

Foreign Buy 93,510

Foreign Sell 166,890

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1BICHOSEInsurance Carriers117,276,89519,900 -500(-2.45%)19,700
2BMIHOSEInsurance Carriers91,354,03728,800 0(0%)28,750
3BVHHOSEInsurance Carriers742,322,76456,800 0(0%)54,700
4PGIHOSEInsurance Carriers88,717,77319,500 +100(+0.52%)19,250
5PTIHNXInsurance Carriers80,395,70920,600 +500(+2.49%)20,300
6PVIHNXInsurance Carriers223,518,56729,700 +400(+1.37%)30,000
7VNRHNXInsurance Carriers131,075,93719,900 +900(+4.74%)19,200
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.