VS-Sector: Bảo hiểm

142.56

+1.74 (+1.23%)
28/06/2022

Khối lượng 4,212,827

Giá trị 171,367,281,300

KL NĐTNN Mua 300,000

KL NĐTNN Bán 63,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89527,600 -200(-0.72%)26,800
2BMIHOSEHãng bảo hiểm109,623,98530,400 -100(-0.33%)29,150
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76456,300 +1,200(+2.18%)51,100
4MIGHOSEHãng bảo hiểm143,000,00025,750 +350(+1.38%)23,200
5PGIHOSEHãng bảo hiểm110,896,79627,000 +700(+2.66%)26,800
6PREHNXHãng bảo hiểm72,800,00018,000 -400(-2.17%)17,900
7PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70971,000 0(0%)69,600
8PVIHNXHãng bảo hiểm234,241,86748,800 0(0%)48,900
9VNRHNXHãng bảo hiểm150,737,13023,800 -100(-0.42%)24,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.