VS-Sector: Bảo hiểm

125.43

+0.97 (+0.78%)
06/06/2023

Khối lượng 1,683,421

Giá trị 65,625,762,400

KL NĐTNN Mua 258,520

KL NĐTNN Bán 186,519

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89528,100 +100(+0.36%)28,400
2BMIHOSEHãng bảo hiểm109,623,98524,350 0(0%)23,850
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76444,950 +450(+1.01%)43,500
4MIGHOSEHãng bảo hiểm164,450,00018,200 +50(+0.28%)18,500
5PGIHOSEHãng bảo hiểm110,896,79627,800 0(0%)26,900
6PREHNXHãng bảo hiểm72,800,00017,300 -800(-4.42%)18,200
7PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70933,900 +2,200(+6.94%)30,800
8PVIHNXHãng bảo hiểm234,241,86749,000 0(0%)50,500
9VNRHNXHãng bảo hiểm150,737,13025,400 +200(+0.79%)24,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.