VS-Sector: Bảo hiểm

77.36

+1.55 (+2.04%)
13/08/2020

Khối lượng 1,117,100

Giá trị 46,819,245,700

KL NĐTNN Mua 31,550

KL NĐTNN Bán 71,800

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89517,850 -100(-0.56%)18,350
2BMIHOSEHãng bảo hiểm91,354,03721,600 +150(+0.70%)21,650
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76446,950 +1,500(+3.30%)44,900
4PGIHOSEHãng bảo hiểm88,717,77318,600 +150(+0.81%)18,450
5PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70918,200 0(0%)18,800
6PVIHNXHãng bảo hiểm223,518,56730,800 -400(-1.28%)30,900
7VNRHNXHãng bảo hiểm131,075,93718,900 -100(-0.53%)19,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.