VS-Sector: Bảo hiểm

139.21

-1.01 (-0.72%)
12/07/2024

Khối lượng 1,802,481

Giá trị 59,625,670,300

KL NĐTNN Mua 117,051

KL NĐTNN Bán 198,654

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1BICHOSEHãng bảo hiểm117,276,89536,500 +300(+0.83%)35,700
2BMIHOSEHãng bảo hiểm120,585,40826,550 +500(+1.92%)26,500
3BVHHOSEHãng bảo hiểm742,322,76445,500 -600(-1.30%)46,300
4MIGHOSEHãng bảo hiểm172,672,50022,200 +100(+0.45%)22,500
5PGIHOSEHãng bảo hiểm110,896,79623,800 -200(-0.83%)23,800
6PREHNXHãng bảo hiểm104,400,00019,000 0(0%)19,000
7PTIHNXHãng bảo hiểm80,395,70931,700 -500(-1.55%)31,600
8PVIHNXHãng bảo hiểm234,241,86756,800 -400(-0.70%)56,800
9VNRHNXHãng bảo hiểm165,810,61726,000 -100(-0.38%)25,800
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.