VS-Sector: SX Nhựa - Hóa chất

498.29

+4.56 (+0.92%)
19/04/2021

Khối lượng 3,750,254

Giá trị 74,383,469,000

KL NĐTNN Mua 12,800

KL NĐTNN Bán 30,000

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAAHOSESản xuất các sản phẩm nhựa221,759,97417,650 -200(-1.12%)17,000
2ALTHNXSản xuất các sản phẩm nhựa5,736,70914,000 +400(+2.94%)14,800
3APHHOSESản xuất các sản phẩm nhựa195,107,44249,600 -100(-0.20%)49,500
4BFCHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 57,167,99321,400 -200(-0.93%)22,300
5BMPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa81,860,93860,500 -100(-0.17%)60,200
6CPCHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 4,081,45017,600 0(0%)19,000
7CSVHOSESản xuất hóa chất cơ bản44,200,00028,500 -500(-1.72%)30,000
8DAGHOSESản xuất các sản phẩm nhựa51,793,7926,680 -20(-0.30%)7,680
9DCMHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 529,400,00017,100 0(0%)18,050
10DGCHOSESản xuất hóa chất cơ bản148,766,07068,800 0(0%)68,100
11DNPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa109,145,68323,200 +900(+3.98%)24,000
12DPCHNXSản xuất các sản phẩm nhựa2,237,28017,600 0(0%)17,600
13DPMHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 391,334,26018,900 -100(-0.53%)19,900
14DPRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo40,124,79049,450 +900(+1.85%)48,700
15DTTHOSESản xuất các sản phẩm nhựa8,151,82013,000 0(0%)13,000
16DVGHNXSản xuất sơn và chất kết dính4,000,00016,800 +300(+1.82%)16,800
17GVRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo4,000,000,00025,900 +400(+1.57%)27,550
18HCDHOSESản xuất các sản phẩm nhựa27,000,0005,750 -250(-4.17%)5,500
19HDAHNXSản xuất sơn và chất kết dính11,500,00010,200 0(0%)9,900
20HIIHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo32,027,50021,000 -100(-0.47%)20,750
21HRCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo30,206,62268,400 0(0%)63,800
22HVTHNXSản xuất hóa chất cơ bản10,988,05939,000 0(0%)39,000
23LASHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 112,856,40011,300 -100(-0.88%)11,500
24LIXHOSESản xuất xà phòng, chất tẩy rửa32,400,00057,600 +100(+0.17%)58,600
25NETHNXSản xuất xà phòng, chất tẩy rửa22,398,37465,000 +1,000(+1.53%)66,600
26NFCHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 15,731,2608,600 0(0%)8,600
27NHPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa27,576,490700 0(0%)700
28NTPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa117,796,18335,000 +200(+0.57%)35,600
29PBPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa4,799,5169,700 0(0%)10,700
30PCEHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 10,000,00012,000 +200(+1.77%)11,700
31PGNHNXSản xuất các sản phẩm hóa chất khác6,797,99117,000 0(0%)16,800
32PHRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo135,499,19854,600 +800(+1.49%)58,100
33PLPHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo39,999,84710,350 -50(-0.48%)11,250
34PMBHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 12,000,00010,300 -300(-2.83%)11,000
35PMPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa4,200,00012,100 0(0%)11,000
36RDPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa47,640,58610,300 +300(+3%)10,300
37SDNHNXSản xuất sơn và chất kết dính1,518,21838,500 0(0%)38,000
38SFGHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 47,897,3339,790 +350(+3.71%)9,640
39SFNHNXSản xuất các sản phẩm nhựa2,864,15022,000 0(0%)22,700
40TDPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa53,759,83727,000 -150(-0.55%)27,100
41TNCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo19,250,00030,000 0(0%)36,000
42TPCHOSESản xuất các sản phẩm nhựa22,516,9569,510 +100(+1.06%)9,970
43TPPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa20,000,00010,600 -800(-7.02%)11,400
44TRCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo29,125,00037,000 0(0%)38,500
45VAFHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 37,665,34810,250 0(0%)10,200
46VPSHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 24,460,79214,100 0(0%)14,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.