VS-Sector: SX Nhựa - Hóa chất

36.69

+0.32 (+0.89%)
05/08/2020

Khối lượng 7,575,653

Giá trị 171,876,798,100

KL NĐTNN Mua 342,990

KL NĐTNN Bán 470,600

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1AAAHOSESản xuất các sản phẩm nhựa211,199,97611,550 +150(+1.32%)11,100
2ALTHNXSản xuất các sản phẩm nhựa5,736,70912,800 0(0%)12,800
3APHHOSESản xuất các sản phẩm nhựa132,562,45965,000 +4,100(+6.73%)56,900
4BFCHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 57,167,99312,200 0(0%)11,400
5BMPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa81,860,93851,500 +1,000(+1.98%)49,400
6CPCHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 4,081,45016,200 +200(+1.25%)15,600
7CSVHOSESản xuất hóa chất cơ bản44,200,00021,050 +350(+1.69%)20,100
8DAGHOSESản xuất các sản phẩm nhựa51,793,7925,800 0(0%)5,600
9DCMHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 529,400,0008,320 +160(+1.96%)8,020
10DGCHOSESản xuất hóa chất cơ bản129,363,61637,800 +300(+0.80%)34,600
11DNPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa99,999,72518,300 0(0%)18,300
12DPCHNXSản xuất các sản phẩm nhựa2,237,28012,600 0(0%)12,600
13DPMHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 391,334,26013,800 +200(+1.47%)13,700
14DPRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo40,124,79038,200 +200(+0.53%)37,000
15DTTHOSESản xuất các sản phẩm nhựa8,151,82014,400 +900(+6.67%)11,850
16GVRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo4,000,000,00010,650 +200(+1.91%)10,100
17HCDHOSESản xuất các sản phẩm nhựa27,000,0003,450 0(0%)3,210
18HDAHNXSản xuất sơn và chất kết dính11,500,0007,400 0(0%)7,100
19HIIHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo27,850,00012,050 +750(+6.64%)10,900
20HRCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo30,206,62247,000 0(0%)47,000
21HVTHNXSản xuất hóa chất cơ bản10,988,05935,600 +3,200(+9.88%)30,000
22LASHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 112,856,4005,400 +100(+1.89%)5,200
23LIXHOSESản xuất xà phòng, chất tẩy rửa32,400,00053,500 0(0%)54,000
24NETHNXSản xuất xà phòng, chất tẩy rửa22,398,37454,000 +1,000(+1.89%)51,500
25NFCHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 15,731,2605,100 0(0%)5,100
26NHPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa27,576,490700 +100(+16.67%)500
27NTPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa117,796,18329,100 +400(+1.39%)27,200
28PBPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa4,799,5166,500 +500(+8.33%)6,500
29PCEHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 10,000,00016,100 0(0%)16,100
30PGNHNXSản xuất các sản phẩm hóa chất khác3,300,00013,400 +100(+0.75%)13,200
31PHRHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo135,499,19853,000 +1,200(+2.32%)50,500
32PLPHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo25,000,00012,800 +800(+6.67%)11,250
33PMBHNXSản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 12,000,0009,300 0(0%)9,300
34PMPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa4,200,0009,500 +300(+3.26%)9,200
35RDPHOSESản xuất các sản phẩm nhựa37,336,7167,330 +330(+4.71%)7,300
36SDNHNXSản xuất sơn và chất kết dính1,518,21829,300 0(0%)29,300
37SFGHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 47,897,3335,300 -100(-1.85%)5,580
38SFNHNXSản xuất các sản phẩm nhựa2,864,15024,300 0(0%)24,300
39TNCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo19,250,00019,100 -400(-2.05%)23,750
40TPCHOSESản xuất các sản phẩm nhựa22,516,9567,100 -300(-4.05%)7,400
41TPPHNXSản xuất các sản phẩm nhựa20,000,00013,300 0(0%)13,300
42TRCHOSESản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo29,125,00030,050 +600(+2.04%)30,600
43VAFHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 37,665,3489,840 +640(+6.96%)8,850
44VPSHOSESản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp 24,460,79213,600 +850(+6.67%)10,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.