VS-Sector: VS-Rubber Prodution

322.27

+6.03 (+1.91%)
10/25/2021

Volume 2,019,600

Val. 64,959,000,000

Foreign Buy 6,000

Foreign Sell 21,400

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1BRCHOSERubber Product Manufacturing12,374,99716,200 0(0%)16,500
2CSMHOSERubber Product Manufacturing103,625,26217,800 +200(+1.14%)18,000
3DRCHOSERubber Product Manufacturing118,792,60532,800 +900(+2.82%)31,800
4SRCHOSERubber Product Manufacturing28,063,36820,700 -200(-0.96%)21,500
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.