VS-Sector: VS-Machinery

13.86

-0.21 (-1.51%)
11/29/2023

Volume 1,329,143

Val. 25,281,044,100

Foreign Buy 4,600

Foreign Sell 51,700

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1CJCHNXEngine, Turbine, and Power Transmission Equipment Manufacturing8,000,00025,800 0(0%)25,800
2CTBHNXAgriculture, Construction, and Mining Machinery Manufacturing13,680,00020,500 0(0%)20,500
3CTTHNXIndustrial Machinery Manufacturing4,697,35115,500 0(0%)15,500
4DZMHNXIndustrial Machinery Manufacturing5,395,9852,900 0(0%)2,900
5NAGHNXVentilation, Heating, Air-Conditioning, and Commercial Refrigeration Equipment Manufacturing31,646,5399,300 -100(-1.06%)9,500
6NHHHOSEIndustrial Machinery Manufacturing72,880,00019,400 -650(-3.24%)19,800
7QHDHNXAgriculture, Construction, and Mining Machinery Manufacturing5,524,71639,000 0(0%)39,000
8SHEHNXCommercial and Service Industry Machinery Manufacturing9,585,51110,300 -300(-2.83%)10,400
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.