VS-Sector: Nông - Lâm - Ngư

21.55

+0.34 (+1.59%)
05/08/2020

Khối lượng 8,820,700

Giá trị 46,631,000,000

KL NĐTNN Mua 127,950

KL NĐTNN Bán 59,660

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1APCHOSECác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt19,905,02518,200 0(0%)17,650
2ASMHOSENuôi trồng thủy sản258,867,8495,360 +10(+0.19%)4,750
3CTPHNXTrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây12,099,9922,300 -100(-4.17%)2,300
4HAGHOSETrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây927,399,2833,930 +60(+1.55%)3,730
5HKTHNXTrồng trọt các loại cây khác6,135,0295,800 -300(-4.92%)6,200
6HNGHOSETrồng trọt các loại cây khác1,108,553,89512,050 +250(+2.12%)12,000
7HSLHOSETrồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu15,749,9564,750 +150(+3.26%)4,260
8NSCHOSETrồng trọt các loại cây khác17,574,51663,100 +100(+0.16%)64,000
9PSWHNXCác hoạt động hỗ trợ cho trồng trọt17,000,0007,300 0(0%)7,300
10SJFHOSETrồng trọt các loại cây khác79,200,0001,850 +120(+6.94%)1,620
11SSCHOSETrồng trọt các loại cây khác13,271,78550,000 -900(-1.77%)46,100
12VIFHNXTrồng rừng lấy gỗ350,000,00016,800 +800(+5%)15,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.