VS-Sector: Nông - Lâm - Ngư

29.59

+0.99 (+3.45%)
29/11/2023

Khối lượng 44,091,000

Giá trị 517,460,050,000

KL NĐTNN Mua 517,300

KL NĐTNN Bán 379,000

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1CTPHNXTrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây12,099,9924,500 +100(+2.27%)4,600
2HAGHOSETrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây927,399,28311,250 +550(+5.14%)9,800
3HKTHNXTrồng trọt các loại cây khác6,135,0293,500 -100(-2.78%)3,600
4HNGHOSETrồng trọt cây có hạt và các loại trái cây1,108,553,8953,900 +10(+0.26%)3,860
5HSLHOSETrồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu35,383,5089,410 +400(+4.44%)9,330
6NSCHOSETrồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu17,574,51671,000 +1,200(+1.72%)71,300
7SSCHOSETrồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu13,271,78530,350 0(0%)28,400
8SVNHNXTrồng trọt cây lương thực và các loại hạt có dầu21,000,0003,700 0(0%)3,800
9VIFHNXTrồng rừng lấy gỗ350,000,00018,000 +1,000(+5.88%)18,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.