VS-Sector: VS-Banking

591.33

-3.42 (-0.57%)
11/30/2023

Volume 91,728,042

Val. 1,836,955,603,800

Foreign Buy 2,425,242

Foreign Sell 7,111,040

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACBHOSEDepository Credit Intermediation3,884,050,35821,950 -100(-0.45%)22,050
2BABHNXDepository Credit Intermediation833,426,64412,700 0(0%)12,800
3BIDHOSEDepository Credit Intermediation5,058,523,81638,850 -450(-1.15%)43,650
4CTGHOSEDepository Credit Intermediation4,805,750,60926,300 0(0%)29,600
5EIBHOSEDepository Credit Intermediation1,740,866,14818,200 +100(+0.55%)18,700
6EVFHOSEDepository Credit Intermediation351,064,03117,000 +500(+3.03%)15,900
7HDBHOSEDepository Credit Intermediation2,892,550,61018,000 -50(-0.28%)18,300
8LPBHOSEDepository Credit Intermediation2,557,616,41615,300 +100(+0.66%)15,150
9MBBHOSEDepository Credit Intermediation5,214,084,05217,800 -50(-0.28%)17,850
10MSBHOSEDepository Credit Intermediation2,000,000,00012,800 0(0%)12,850
11NVBHNXDepository Credit Intermediation556,803,58710,800 0(0%)10,700
12OCBHOSEDepository Credit Intermediation2,054,824,29413,350 -250(-1.84%)13,550
13SHBHOSEDepository Credit Intermediation3,618,901,92710,800 -50(-0.46%)10,950
14SSBHOSEDepository Credit Intermediation2,453,700,00022,600 -450(-1.95%)23,100
15STBHOSEDepository Credit Intermediation1,885,215,71627,500 -300(-1.08%)28,300
16TCBHOSEDepository Credit Intermediation3,522,510,81129,500 -400(-1.34%)30,050
17TPBHOSEDepository Credit Intermediation2,201,635,00917,000 +150(+0.89%)17,000
18VCBHOSEDepository Credit Intermediation5,589,091,26284,700 -400(-0.47%)86,000
19VIBHOSEDepository Credit Intermediation2,536,807,53418,700 -100(-0.53%)18,800
20VPBHOSEDepository Credit Intermediation7,933,923,60119,100 -150(-0.78%)19,200
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.