VS-Sector: VS-Banking

602.11

+9.94 (+1.68%)
07/30/2021

Volume 211,621,110

Val. 7,435,806,536,200

Foreign Buy 11,656,700

Foreign Sell 1,655,100

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACBHOSEDepository Credit Intermediation2,701,948,07536,150 +2,000(+5.86%)32,700
2BABHNXDepository Credit Intermediation708,500,00023,200 +500(+2.20%)21,800
3BIDHOSEDepository Credit Intermediation4,022,018,04041,100 +100(+0.24%)40,000
4CTGHOSEDepository Credit Intermediation4,805,750,60934,400 +500(+1.47%)32,150
5EIBHOSEDepository Credit Intermediation1,229,432,90426,400 +400(+1.54%)26,000
6HDBHOSEDepository Credit Intermediation1,593,767,29633,700 +300(+0.90%)32,500
7LPBHOSEDepository Credit Intermediation1,074,638,91525,500 +1,500(+6.25%)22,900
8MBBHOSEDepository Credit Intermediation3,778,321,77728,900 +500(+1.76%)27,200
9MSBHOSEDepository Credit Intermediation1,175,000,00029,650 +450(+1.54%)28,100
10NVBHNXDepository Credit Intermediation406,803,58722,500 +1,600(+7.66%)17,400
11OCBHOSEDepository Credit Intermediation1,095,906,34330,000 -400(-1.32%)28,350
12SHBHNXDepository Credit Intermediation1,925,552,65127,800 +700(+2.58%)26,400
13SSBHOSEDepository Credit Intermediation1,208,744,20836,600 -400(-1.08%)36,400
14STBHOSEDepository Credit Intermediation1,803,653,42929,900 +600(+2.05%)28,700
15TCBHOSEDepository Credit Intermediation3,504,906,23051,100 +500(+0.99%)49,000
16TPBHOSEDepository Credit Intermediation1,071,671,72235,000 +300(+0.86%)32,900
17VCBHOSEDepository Credit Intermediation3,708,877,44898,000 +100(+0.10%)96,000
18VIBHOSEDepository Credit Intermediation1,553,142,99341,600 +1,050(+2.59%)38,550
19VPBHOSEDepository Credit Intermediation2,454,748,36661,000 +3,300(+5.72%)56,700
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.