VS-Sector: VS-Banking

584.53

-5.08 (-0.86%)
10/21/2021

Volume 103,495,510

Val. 3,470,013,103,000

Foreign Buy 3,807,900

Foreign Sell 4,537,500

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACBHOSEDepository Credit Intermediation2,701,948,07531,750 -550(-1.70%)32,200
2BABHNXDepository Credit Intermediation753,135,50021,700 +100(+0.46%)22,000
3BIDHOSEDepository Credit Intermediation4,022,018,04039,500 -250(-0.63%)39,500
4CTGHOSEDepository Credit Intermediation4,805,750,60929,750 -250(-0.83%)30,650
5EIBHOSEDepository Credit Intermediation1,229,432,90423,200 -200(-0.85%)23,300
6HDBHOSEDepository Credit Intermediation1,992,209,12024,600 -450(-1.80%)25,650
7LPBHOSEDepository Credit Intermediation1,203,590,47421,000 -150(-0.71%)22,000
8MBBHOSEDepository Credit Intermediation3,778,321,77727,900 -300(-1.06%)28,400
9MSBHOSEDepository Credit Intermediation1,527,500,00022,850 +650(+2.93%)22,050
10NVBHNXDepository Credit Intermediation406,803,58728,400 -200(-0.70%)29,300
11OCBHOSEDepository Credit Intermediation1,369,882,86327,350 +750(+2.82%)25,700
12SHBHOSEDepository Credit Intermediation1,926,048,83727,500 -800(-2.83%)27,550
13SSBHOSEDepository Credit Intermediation1,342,488,36937,000 -200(-0.54%)37,400
14STBHOSEDepository Credit Intermediation1,885,215,71626,100 -200(-0.76%)26,850
15TCBHOSEDepository Credit Intermediation3,510,914,79852,900 -300(-0.56%)52,600
16TPBHOSEDepository Credit Intermediation1,171,671,72243,700 -400(-0.91%)43,550
17VCBHOSEDepository Credit Intermediation3,708,877,44894,000 -1,000(-1.05%)96,500
18VIBHOSEDepository Credit Intermediation1,553,142,99336,900 +300(+0.82%)36,700
19VPBHOSEDepository Credit Intermediation4,445,473,38737,550 -750(-1.96%)37,500
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.