VS-Sector: Khai khoáng

11.61

+0.27 (+2.36%)
05/08/2020

Khối lượng 11,250,639

Giá trị 138,880,652,600

KL NĐTNN Mua 118,270

KL NĐTNN Bán 20,420

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1ACMHNXKhai thác quặng kim loại51,000,000700 0(0%)600
2AMCHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim2,850,00017,300 0(0%)17,300
3ATGHOSEKhai thác quặng kim loại15,220,000700 -10(-1.41%)670
4BKCHNXKhai thác quặng kim loại11,737,7285,800 0(0%)5,800
5BMCHOSEKhai thác quặng kim loại12,392,6309,900 +200(+2.06%)9,200
6C32HOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim15,030,14523,300 +600(+2.64%)21,300
7DHAHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim14,726,07332,700 +800(+2.51%)31,200
8DHMHOSEKhai thác quặng kim loại31,396,1807,890 0(0%)7,800
9HGMHNXKhai thác quặng kim loại11,920,72038,000 0(0%)38,000
10HLCHNXKhai thác than25,415,1997,100 0(0%)7,500
11HPMHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim3,800,00012,900 0(0%)12,900
12KSBHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim53,444,48223,200 +500(+2.20%)20,800
13KSQHNXKhai thác quặng kim loại30,000,0001,600 +100(+6.67%)1,300
14LCMHOSEKhai thác quặng kim loại24,632,809690 +10(+1.47%)650
15MDCHNXKhai thác than21,418,34610,800 0(0%)10,800
16MDGHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim10,324,78111,000 0(0%)10,750
17MIMHNXKhai thác quặng kim loại3,409,86012,000 0(0%)12,000
18NBCHNXKhai thác than36,999,1245,600 0(0%)5,500
19NNCHOSEKhai thác đá và khoáng sản phi kim21,920,00046,450 0(0%)46,000
20PVBHNXCác hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt21,599,99815,700 +800(+5.37%)14,400
21PVCHNXCác hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt47,500,0005,400 +200(+3.85%)5,000
22PVDHOSEKhoan giếng dầu và khí đốt421,129,7899,800 +340(+3.59%)9,090
23PVSHNXCác hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt477,966,29011,700 +300(+2.63%)10,900
24SPIHNXKhai thác đá và khoáng sản phi kim16,815,000900 -100(-10%)900
25TC6HNXKhai thác than32,496,1054,500 +100(+2.27%)4,300
26TDNHNXKhai thác than29,439,0976,400 +200(+3.23%)6,200
27THTHNXKhai thác than24,569,0526,700 0(0%)6,500
28TMBHNXKhai thác than15,000,00014,500 0(0%)13,200
29TNTHOSEKhai thác quặng kim loại25,500,0001,400 +20(+1.45%)1,400
30TVDHNXKhai thác than44,962,8645,800 -100(-1.69%)5,700
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.