CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HOSE: IDI)

I.D.I International Development & Investment Corporation

4,200

-170 (-3.89%)
24/02/2020 08:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa956

Dư mua11,930

Dư bán17,260

Cao 52T 7,500

Thấp 52T4,200

KLBQ 52T684,034

NN mua-

% NN sở hữu0.92

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,548

P/E2.82

F P/E1.53

BVPS12,696

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IDI: ASM ANV VHC ROS POW
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI