VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction88769
Continuous order matching162,74812,582
Closing auction4,440343
Put-Through
Market transactions168,07512,99425,576
Value: Billion Dong Trading date: 07/03/2020
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
07/02/2020Chứng khoán phái sinh 03/07/2020: Tâm lý thận trọng vẫn đang hiện hữu
07/01/2020Chứng khoán phái sinh 02/07/2020: Tốt xấu đan xen
06/30/2020Chứng khoán phái sinh 01/07/2020: Quan sát VN30-Index tại vùng 765-775 điểm
06/29/2020Chứng khoán phái sinh 30/06/2020: Mở Short khi VN30-Index phá vỡ vùng hỗ trợ 765-775 điểm
06/27/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 29/06-03/07/2020: Tâm lý bi quan bao trùm
07/03/2020 17:33HDB: Quyết định của HĐQT về việc thành lập, thay đổi địa chỉ Chi nhánh
07/03/2020 16:44DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI và Daiwa-SSI Vietnam Growth Fund II L.P
07/03/2020 16:36HDB: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
07/03/2020 15:39GAS: Thông qua dự thảo thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí năm 2019
07/03/2020 15:31PLX: Điều lệ công ty
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD