VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction1,622145
Continuous order matching128,93611,557
Closing auction5,038452
Put-Through
Market transactions135,59612,15519,592
Value: Billion Dong Trading date: 03/22/2019
VN30F1M | VN30F2M
03/24/2019Chứng khoán phái sinh 25-29/03/2019: Giá trị giao dịch tăng
03/21/2019Chứng khoán phái sinh 22/03: Đồng loạt giảm mạnh
03/19/2019Chứng khoán phái sinh 20/03: Giá trị giao dịch tăng mạnh
03/18/2019Chứng khoán phái sinh 19/03: Basis đạt giá trị dương
03/17/2019Vietstock khai giảng khóa học "Chứng khoán phái sinh" tại TPHCM
03/22/2019 22:06Một cửa hàng Bách Hóa Xanh thu bình quân 40 triệu đồng mỗi ngày trong tháng 2/2019
03/22/2019 21:29Eximbank bất ngờ thay đổi Chủ tịch HĐQT
03/22/2019 17:02ĐHĐCĐ 2019 MWG: Bách Hóa Xanh sẽ tăng tốc và kỳ vọng có lãi vào năm 2020
03/22/2019 17:00DHG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn DHG
03/22/2019 16:47SSI lên kế hoạch lãi trước thuế 2019 hơn 1,700 tỷ đồng
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD