VN30 Index Futures

VN30F1M | VN30F2M
05/20/2019Chứng khoán phái sinh 21/05: Nhà đầu tư đang khá lạc quan
05/20/2019Chiến lược miễn phí giao dịch phái sinh sẽ lắng xuống khi thị trường đủ lớn?
05/19/2019Chứng khoán phái sinh 20-24/05/2019: Cơ hội đầu tư không còn nhiều
05/17/2019Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ dự kiến giao dịch từ ngày 04/07
05/16/2019Chứng khoán phái sinh 17/05: Tín hiệu tiêu cực xuất hiện
05/20/2019 16:54Chạy bộ - cú hích mới cho phong trào thể thao của giới trẻ Việt Nam
05/20/2019 16:05DHG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Taisho Pharmaceutical Co., LTD
05/20/2019 15:54Vingroup kế hoạch lãi sau thuế 6,500 tỷ đồng trong năm 2019
05/20/2019 15:24ROS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
05/20/2019 15:13Vinhomes sẽ chi 3,350 tỷ đồng trả cổ tức trong quý 3/2019
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD