VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction52448
Continuous order matching52,4994,796
Closing auction5,383488
Put-Through40037
Market transactions58,8065,36916,784
Value: Billion Dong Trading date: 09/23/2019
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
09/21/2019Chứng khoán phái sinh 23-27/09/2019: Việc mở vị thế Short trở lại có thể được cân nhắc
09/19/2019Chứng khoán phái sinh 20/09/2019: Khối ngoại bán ròng trở lại
09/18/2019Chứng khoán phái sinh 19/09/2019: Chuyển hướng sang kỳ hạn tháng 10/2019
09/17/2019Chứng khoán phái sinh 18/09/2019: Đóng vị thế Long khi có tín hiệu đảo chiều
09/16/2019Chứng khoán phái sinh 17/09/2019: Tiếp tục giằng co
09/23/2019 16:58Thẻ Sacombank JCB tiếp tục dẫn đầu thị trường năm 2019
09/23/2019 16:24GMD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ VI Fund II, L.P
09/23/2019 14:48ROS: Nghị quyết HĐQT số 36 & 37/2019 ngày 20/09/2019
09/23/2019 14:43ROS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes
09/23/2019 10:13Vingroup chính thức nhảy vào lĩnh vực ví điện tử
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD