Hướng dẫn sử dụng

VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction1,485161
Continuous order matching199,92621,848
Closing auction7,950868
Put-Through1,506159
Market transactions210,86723,03658,106
Value: Billion Dong Trading date: 11/29/2023
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
11/29/2023Chứng khoán phái sinh ngày 30/11/2023: Tâm lý thận trọng tiếp diễn
11/28/2023Chứng khoán phái sinh ngày 29/11/2023: Rủi ro vẫn còn
11/27/2023Chứng khoán phái sinh ngày 28/11/2023: Thị trường dần kém sắc
11/25/2023Chứng khoán phái sinh tuần 27/11-01/12/2023: Thị trường vẫn còn nhiều rủi ro
11/23/2023Chứng khoán phái sinh ngày 24/11/2023: Sắc đỏ bao trùm thị trường
11/29/2023 18:20Theo dấu dòng tiền cá mập 29/11: Tự doanh và khối ngoại đều mua ròng
11/29/2023 17:01SAB: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ
11/29/2023 16:49MBB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở MBB
11/29/2023 16:48MWG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
11/29/2023 16:48MWG: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the 2 latest quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceSimplified arithmetic value of the index in the last 30 minutes of the last trading day (including 15 minutes of continuous order matching and 15 minutes of post-trading periodic order matching), having ruled out three highest index values and three lowest ones of the continuous order matching.
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.