VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction1,790259
Continuous order matching127,97518,575
Closing auction4,195611
Put-Through1,270184
Market transactions135,23019,62914,317
Value: Billion Dong Trading date: 09/17/2021
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
09/18/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 20-24/09/2021: Hướng tới vùng đỉnh tháng 07/2021
09/16/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 17/09/2021: VN30-Index đã vượt đường SMA 50 ngày?
09/15/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 16/09/2021: Chờ đợi tín hiệu ngày đáo hạn
09/14/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 15/09/2021: VN30-Index sẽ rơi hoàn toàn khỏi đường SMA 100 ngày?
09/13/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 14/09/2021: Chờ đợi sự bứt phá
09/19/2021 11:16VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 45,000 tỷ đồng
09/18/2021 09:10HPG: Thị phần thép xây dựng tăng lên 37%
09/17/2021 17:56TPS: Nghị quyết HĐQT về việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPB
09/17/2021 17:44VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC
09/17/2021 17:34MSN: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.