VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction974113
Continuous order matching139,85016,214
Closing auction
Put-Through
Market transactions140,82416,32832,871
Value: Billion Dong Trading date: 03/09/2021
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
03/09/2021Khối ngoại giảm giao dịch phái sinh trong tháng 2
03/08/2021Chứng khoán phái sinh 09/03/2021: VN30-Index tiếp tục giằng co tại vùng đỉnh lịch sử
03/06/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 08-12/03/2021: VN30-Index vẫn đang test lại vùng đỉnh lịch sử
03/04/2021Chứng khoán phái sinh 05/03/2021: Bên bán chiếm được ưu thế
03/03/2021Chứng khoán phái sinh 04/03/2021: VN30-Index đang đi ngang?
03/09/2021 10:46MWG sẽ phát hành 9.32 triệu cp ESOP trong 2021
03/09/2021 08:51MWG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP
03/08/2021 17:37BID: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019
03/08/2021 17:36NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Xuân Huy
03/08/2021 17:35NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP NOVAGROUP
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.