VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction38738
Continuous order matching86,9068,448
Closing auction3,868377
Put-Through
Market transactions91,1618,86234,957
Value: Billion Dong Trading date: 11/27/2020
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
11/28/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 30/11-04/12/2020: Tâm lý nhà đầu tư vẫn đang thận trọng
11/26/2020Chứng khoán phái sinh 27/11/2020: Nhà đầu tư thận trọng trở lại
11/25/2020Chứng khoán phái sinh 26/11/2020: Tình hình không quá lạc quan
11/25/2020Sản phẩm phái sinh mới sẽ được giao dịch trong quý 1/2021 
11/24/2020Chứng khoán phái sinh 25/11/2020: Vùng 930-945 điểm sẽ là hỗ trợ gần nhất cho VN30-Index
11/28/2020 11:03MBB: Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 1 triệu cp
11/28/2020 09:00Sacombank nhận 2 giải thưởng về bán lẻ và chuyển đổi số
11/27/2020 15:38VRE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11/27/2020 15:34BID: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan
11/27/2020 13:30FPT: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.