HĐTL chỉ số VN30 tháng 01/2022 (HNX: VN30F2201)

VN30 Index Futures January 2022

Ngừng giao dịch

1492,60

10,60 0,72
20/01/2022 14:59

Mở cửa1,483.1

Cao nhất1,495.8

Thấp nhất1,480.1

KLGD110,314

OI22,914

Basis-0.21

NN mua2,874

NN bán3,799

Cao nhất NY1,567.7

Thấp nhất NY1,480.0

KLBQ NY71,080

Beta-

Trending: HPG (138.422) - FLC (126.190) - DIG (109.542) - CEO (93.659) - MBB (85.454)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.