VN30 Index Futures January 2022 (HNX: VN30F2201)

Trading suspension

1492.60

10.60 0.72
01/20/2022 14:59

Open1,483.1

High1,495.8

Low1,480.1

Vol110,314

OI22,914

Basis-0.21

Foreign Buy2,874

Foreign Sell3,799

High Listing1,567.7

Low Listing1,480.0

Avg Vol Listing71,080

Beta-

Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
01/20/20221,483.11,492.6110,31410.60 (0.72%)
01/19/20221,482.01,482.0162,316-0.50 (-0.03%)
01/18/20221,475.51,482.5172,1362.50 (0.17%)
01/17/20221,522.91,480.0178,465-40.10 (-2.64%)
01/14/20221,518.71,520.1141,848-5.60 (-0.37%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
05/18/2022VN30F1M1,280.31,281.0411,5430.10 (0.01%)
05/18/2022VN30F2M1,275.01,281.515,632-0.30 (-0.02%)
05/18/2022VN30F1Q1,277.01,286.810911.30 (0.89%)
05/18/2022VN30F2Q1,278.11,281.5303.50 (0.27%)
05/18/2022VN30F22051,280.31,281.0411,5430.10 (0.01%)
05/18/2022VN30F22061,275.01,281.515,632-0.30 (-0.02%)
05/18/2022VN30F22091,277.01,286.810911.30 (0.89%)
05/18/2022VN30F22121,278.11,281.5303.50 (0.27%)
Maturity month:01/2022
First trading date:11/19/2021
Last trading date:01/20/2022
Last payment date:01/21/2022
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
05/18/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 19/05/2022: Nỗi lo ngày đáo hạn phái sinh
05/17/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 18/05/2022: Bên mua trở lại
05/16/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 17/05/2022: Chờ tín hiệu tuần đáo hạn phái sinh
05/14/2022Chứng khoán phái sinh Tuần 16-20/05/2022: Vị thế bán được đẩy mạnh
05/14/2022UBCKNN yêu cầu công bố giao dịch tự doanh, đổi cách tính giá thanh toán HĐTL VN30 ngày đáo hạn
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.